3. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı 2011

3. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı 2011, 15-17 Eylül 2011 tarihlerinde Kocaeli'nde gerçekleştirilecek.

Yayınlanma: 13.09.2011 - 10:34
Abone Ol google-news

Kocaeli Üniversitesi ile University of Westminster (İngiltere), Silesian University in Opava (Çek Cumhuriyeti), IRES Piemonte Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İtalya), Türk Sosyal Bilimler Derneği, Kocaeli Sanayi Odası, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)*Türkiye Petro Kimya Lastik İşçileri Sendikası (PETROL-İŞ), Çalışma ve Toplum Dergisi, International Journal of Politics & Economics (İngiltere), IJOPEC Publishing (İngiltere) ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın işbirliği  çerçevesinde düzenlenmekte olan uluslar arası ekonomi politik konferanslar serisinin üçüncüsünün ana teması, 2008 krizi sonrası dünya ekonomisinde ortaya çıkan gelişmeler bağlamında  “Emek Piyasaları ve İstihdam” olarak belirlenmiştir.

Etkinlik Web Sitesi: http://www.icopec.org/

Konferansta ele alınabilecek bazı alt başlıklar;

-Segmentasyon ve Sosyal Eşitsizlikler.

-Sendikalar ve Küreselleşme

-Toplu Sözleşmeler, Küreselleşme ve Kriz

-Kriz, Emek Piyasaları ve İstihdam

-Emek Piyasalarında Yeniden Yapılanma

-Küreselleşme, Emek Piyasaları ve İşsizlik

-Göçmen İşçiler

-Enformel Sektör / Enformelleşme

-İşsizlik Sigortası ve Yardımları

-Meslek Edindirme Kursları

-Girişimcilik ve İstihdam

-Mikro Kredi ve İstihdam

-Beyaz Yakalı İşçiler ve Örgütlenme Sorunları

-Göçmenlik ve İş Piyasaları

-Emek Piyasaları ve Ayrımcılık

-Eğitim ve İstihdam Yeşil İşler, Yeşil Büyüme ve Yeşil Yatırımlar

-Yeni Teknolojiler, Emek Piyasaları ve İstihdam

-Uluslararası Rekabet ve Emek Piyasaları

-Esnekleşme

-Sendikal Örgütlenme ve Küreselleşme

-İş Kalitesi ve Mutluluk Ekonomisi Tartışmaları

-Kadınların, Gençlerin İşsizliği ve İstihdamı

-Kapitalizm ve Emek Piyasalarının Geleceği

-Innovasyon ve Emek Piyasaları

-Uluslararası İşbölümü ve İstihdam

-İş Arama ve Aktif İstihdam Politikaları

-Aktif İşgücü Piyasaları ve İstihdam

-İşsizlik ve Etkileri

-Eğitimlilerin İşsizliği ve Emek Piyasalar
 


En Çok Okunan Haberler