AKP, kökleri yüzyıllar öncesine uzanan MKEK’yi şirket yapacak

Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nı ASFAT AŞ'ye devreden AKP, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nu da şirkete çeviriyor.

20 Haziran 2021 Pazar, 02:00
AKP, kökleri yüzyıllar öncesine uzanan MKEK’yi şirket yapacak
Abone Ol google-news

AKP’nin, savunma sanayiinin temelini oluşturan, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nu (MKEK) AŞ’ye dönüştürmek için Meclis’e sunduğu yasa teklifinde dikkat çeken çok sayıda düzenleme yer alıyor. MKEK; Tophane-i Amire, İmalat-ı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi, Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü, MKE Kurumu Genel Müdürlüğü gibi değişik isim ve statüler altında 15. yüzyıldan bu yana hizmet veriyor. 

PERSONEL, İŞÇİ OLACAK

MKEK’deki bütün personel, işçi statüsüne geçirilecek. Mevcut personelden emekliliği gelenler istemeleri halinde hemen emekli edilecek. 6 ay sonunda şirkette özel hukuk hükümlerine tabi olmayan hiçbir personel çalıştırılmayacak. MKEK’deki bütün yönetim kurulu üyeleri, genel müdürler, daire başkanları, şube müdürleri, fabrika müdürlerinin görevleri hemen sona erecek. MKEK’deki 399 sayılı KHK’ye tabi çalışan personele, iş sözleşmesi teklif edilecek. Kabul edenler işçi olarak devam edecek. Etmeyenler diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecek. Ancak bu personel, halen görev yaptığı ilde yer yoksa talep edeceği en fazla üç ildeki kamu kurumlarına yönlendirilecek. Halen kurumda işçi olarak çalışan personele de sözleşme teklif edilecek. Eğer işçiler sözleşme imzalamayı reddederse MSB’ye ait başka işyerlerine gönderilecek. İşçiler bunu kabul etmezler ya da 5 gün içinde yeni yerlerinde göreve başlamazlarsa işten atılacak.

YABANCI ÇALIŞTIRABİLECEK 

Şirket, geçici veya sürekli olarak yerli ve yabancı uyruklu personel istihdam edebilecek. Ayrıca şirkette istihdam edilecek personel hakkında kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair mevzuat hükümleri uygulanmayacak. Personelin işe alınmasından görevde yükselmesine, ücretinden iznine kadar bütün konular yönetim tarafından belirlenecek. 

YURTDIŞINDA ÜRETİM 

Şirket, askeri ve sivil amaçlı, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal madde, petro-kimya, araç-gereç, cihaz, sistem ve platformları yurtiçinde ve yurtdışında üretebileceği gibi “ürettirebilecek” de. Şirket, enerjiden teknoloji transferine, geri dönüşümden taahhüt işlerine kadar birçok faliyette bulunup bunların pazarlama ve ticaretini yapacak. 

HER ŞEY ‘BEDELSİZ’

Şirket, yüklendiği taahhütleri yerine getirebilmek için MSB envanterinde bulunan hammadde, araç-gereç, cihaz, bina, fabrika, imalathane, arazi, silah, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemleri, altyapı ve test merkezlerini bakanın onayı ile bedelsiz kullanabilecek. 

KAMULAŞTIRMA GÖREVİ

Şirket, yurtiçi ve yurtdışında şirket kurabilecek, satın alabilecek, iştirak edebilecek veya işletebilecek. Yurtiçi ve yurtdışında şube/temsilcilik açabilecek. Milli güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırma yapabilecek. Şirket, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun yetkilendirdiği bağımsız denetim kuruluşları arasından belirlenen kuruluş tarafından denetlenecek. Şirketin yönetim kurulu üyeleri, bir üye Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önereceği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilecek. 

Şirket, toplam 12 yasa ya da kararnameden muaf olacak. Türk Ticaret Yasası’nın kuruluşa ayni ve nakdi sermaye konulmasına, şirketler topluluğuna, genel kurul toplantısına Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin hükümleri de şirket hakkında uygulanmayacak.