"Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza atan KHK'li hukukçulardan Selami Kuran'ın atanmasına tepki

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversiteden ilişiği kesilen hukukçu akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığına atanan Prof. Dr. Selami Kuran'la ilgili açıklama yayınladılar. Açıklamada, "Selami Kuran, Marmara Üniversitesi'nden Barış Bildirisi’ni imzaladıkları için, hukukun bilinen bütün ilkelerine aykırı olarak olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleriyle ihraç edilen akademisyenler hakkında açılan disiplin soruşturmasını yürüten beş komite üyesinden biriydi" denildi.

23 Şubat 2021 Salı, 14:06
Abone Ol google-news

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza attıkları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversiteden ilişiği kesilen hukukçu akademisyenler, yeni kurulan Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığına atanan Prof. Dr. Selami Kuran'a ilişkin açıklama yayınladılar. Açıklamada, "Kuran'ın dekanlığının simgelediği şeyin demokrasi, hukuk, akademik özgürlük, üniversite özerkliği, bilim gibi kavramlarla bir ilgisinin olmadığı açıktır" ifadeleri kullanıldı.   

Akademisyenler açıklamasında şu ifadeleri kullandılar:

"Bizler, Barış Bildirisine imza atmış hukukçular olarak, Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk fakültesi kurulmasına ilişkin kararı ve bu fakülteye Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran'ın dekan olarak atandığını üzüntüyle öğrendik. Ne var ki Kuran'ın isminin, Boğaziçi Üniversitesi'nde, üniversite özerkliği ile üniversitenin kapasite ve ihtiyaçları hiçe sayılarak keyfi bir şekilde kurulmasına karar verilen hukuk fakültesiyle yan yana gelmesini hiç şaşırtıcı bulmadık.

Kuran, 20 Şubat 2021 tarihinde Milliyet’te yayınlanan röportajında “(h)erkesin aklı selim içinde, barışçıl ve demokratik sınırlarda itiraz ve ifade özgürlüğünü kullanması insan hakkıdır. Ancak bunun dışına çıkmanıza da hiçbir ülkede müsaade edilmez” demiş. Fakat bizler tanığız ki, ifade özgürlüğünün demokratik sınırlarından dem vuran Selami Kuran, uluslararası sözleşmelere ve Anayasa’ya göre ifade özgürlüğünün hangi istisnai koşullarda sınırlanabileceğini bilmezden gelen bir hukukçudur.

Selami Kuran, Marmara Üniversitesi'nden Barış Bildirisi’ni imzaladıkları için, hukukun bilinen bütün ilkelerine aykırı olarak olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleriyle ihraç edilen akademisyenler hakkında açılan disiplin soruşturmasını yürüten beş komite üyesinden biriydi. Kuran, bu komitede imzacıların ihraç edilmesi yönünde oy kullanan üyeler arasında yer aldı ve sonuç olarak komite, İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı heyet üyesinin aleyhte görüşüne rağmen, 1'e karşı 4 oyla bildiri imzacısı akademisyenlerin kamu görevinden çıkarılması yönünde görüş bildirdi. Bu dört hukukçu üye, kararda Barış Bildirisi’ne imza atan akademisyenlerin ifade özgürlüğünün sınırlarını nasıl aşmış olabileceklerine ilişkin tek bir hukuki gerekçe dahi gösteremediler. Olağanüstü hal rejiminin hukuksuzluklarından yararlanan Rektörlük, imzacıları kanun hükmünde kararnamelerle ihraç listelerine eklerken, Kuran’ın da içinde bulunduğu hukukçular tarafından yürütülen bu soruşturmaya işaret etmişti.

Selami Kuran, daha sonra Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğünün koruması altında olduğunu tespit ettiği bir eylemin ağır bir şekilde cezalandırılmasını isteyen, sonuçları bugün hala ortadan kaldırılmamış bir kararın altında imzası bulunan bir akademisyendir. Şimdi de antidemokratik şekilde rektör ataması yapılan, anayasal haklarını kullanan öğrencilerine polis şiddeti ve yargı taciziyle cevap verilen, gelenekleri yok edilmeye çalışılan bir üniversitenin gece yarısında açılmış hukuk fakültesine dekan olarak atanmıştır. Kuran'ın dekanlığının simgelediği şeyin demokrasi, hukuk, akademik özgürlük, üniversite özerkliği, bilim gibi kavramlarla bir ilgisinin olmadığı açıktır. 

Ağır hasar almış yargıya ve hukuka duyulan güvenin yeniden tesisi için, bir binadan ibaret hukuk fakültelerinin açılmasına ve içlerinin de siyasal iktidar tarafından doldurulmasına değil, zaten var olan hukuk fakültelerinde eleştirel düşünceyi ve temel hak ve özgürlüklere riayeti esas alan bir hukuk eğitimini hayata geçirmeye ihtiyacımız var.

Barış Bildirisi İmzacısı Hukukçular"