Çocuk tacizcisinin DNA'sı saklanacak

Kanarya Adaları'nda 2007 yılında imzalanan ve çocukların cinsel sömürü ve istismara karşı korunmasını hedefleyen sözleşme yürürlüğe girdi. Türkiye'nin de taraf olduğu sözleşmenin hükümlerine göre, yardım hatları kurulacak, internet üzerinden buluşma teklifi suç olacak, teşebbüs dahi cezalandırılacak, yaş tartışması yaşanmayacak.

10 Eylül 2011 Cumartesi, 08:45
Abone Ol google-news

Türkiye'nin 2007 yılında imza attığı Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü Ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Sözleşmenin amacı, çocukların cinsel sömürüsü ve istismarını engellemek ve bunlarla mücadele etmek, çocuk mağdurun haklarını korumak, istismara karşı ulusal ve uluslararası işbirliği geliştirmek. Sözleşme, taraflarca uygulanması konusunda cinsiyet, ırk, renk, dil, din ve siyasi ayrımı yapılmamasını güvenceye alıyor. 18 yaşının altındaki herhangi bir kişinin çocuk olarak kabul edildiği sözleşmenin hükümlerine göre, devlet ilk ve orta öğretimde çocuklara cinsel sömürü ve istismardan korunma yollarına ilişkin eğitim verecek.

Yardım hatları kurulacak

Sözleşmenin hükümlerine göre, eğitim, sağlık, sosyal koruma, adli ve emniyet sektörleri, spor, kültür ve boş zaman aktiviteleri ile ilgili alanlarda olmak üzere çocuklarla düzenli ilişki gerektiren mesleklere girişte, adayların çocuklara cinsel sömürü veya istismar fiilinden hüküm giymemiş olduklarından emin olmak için taraf ülkeler gerekli yasal ve idari tedbirleri alacak.

Cinsel istismar ve sömürüye karşı, arayanlara gizlilik içinde danışma sağlamak üzere telefon veya internet yardım hatları gibi bilgi servisleri oluşturulacak. Devlet bu tür servislerin oluşturulmasını teşvik edecek ve destekleyecek tedbirleri alacak. Mağdurların kısa ve uzun süreçte, fiziksel ve psiko-sosyal iyileşmelerine yardım etmek için gereken tedbirler alınacak.

Ödeme üçüncü kişiye bile olsa fuhuş sayılacak

Bir çocuğu fuhuş için işe almak, fuhşa zorlamak, çocuk üzerinden kazanç sağlamak veya çocuğu istismar etmek, ödeme para ya da herhangi bir bedel verilmesi şeklinde de olsa, vaatte de bulunulsa kasti cinsel istismar ve sömürü kapsamında değerlendirilecek. Vaadin veya bedelin çocuğa mı yoksa üçüncü bir kişiye mi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın fiil çocuğa yönelik cinsel eylem kabul edilecek.
 

Çeken de izleyen de suçlu kabul edilecek

Çocuk pornografisi üretmek, teklif etmek, dağıtımı, yayınlanması kendisi için veya başkası için çocuk pornografisi temin etmek, pornografiye sahip olmak da cinsel eylem olarak kabul edilecek. Sözleşme kapsamında suçlardan herhangi birini işlemek amacıyla, bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla bir çocuğa buluşma teklifinde bulunulması da suç olarak düzenlenecek. Sözleşme uyarınca, çocukların cinsel istismar ve sömürüsü kapsamına giren suçlardan herhangi birine teşebbüs suç olarak kabul edilmesi için yasal düzenleme yapılacak. Mağdurun gerçek yaşıyla ilgili belirsizliğin cezai soruşturmanın başlatılmasına engel olmasını sağlamak için yasal ve idari tedbirler alınacak.

Tecavüz ve tacizcinin DNA'sı saklanacak

Cinsel sömürüye uğrayan veya istismar edilen çocuğun ifadesi bu amaçla tasarlanmış ya da uygun hale getirilmiş binalarda ve eğitilmiş profesyonel kişiler tarafından gerçekleştirilecek. Sözleşmeye taraf ülkeler, iç hukuklarında kişisel verilerin korunması hakkındaki hükümlere uygun olarak, sözleşme kapsamındaki suçlardan hüküm giymiş şahısların kimliği ve genetik profili (DNA) ile ilgili verileri toplayıp, saklanacak. Soruşturma gerekleri için başka türlü karar verilmedikçe, mağdurlar ile faillerin soruşturma ve mahkeme binalarında doğrudan temasta olmamaları sağlanacak. Mağdurun duruşma salonunda fiziksel olarak bulunmadan, sinevizyon gibi uygun iletişim teknolojileri aracılığıyla dinlenebilmesi için gerekli tedbirler alınacak. Ayrıca süren bir cinsel istismar ve sömürü soruşturması ya da kovuşturmasında, mağdur ifadelerini geri alsa dahi işlemlerin devam etmesi sağlanacak.