Danıştay, saatlik izinlerin toplanarak yıllık izinden düşülmesini durdurdu

Danıştay, kamu çalışanlarının saatlik izinlerinin toplanarak yıllık izinden düşülmesi düzenlemesini hukuka uygun bulmadı ve iptal etti.

21 Mayıs 2021 Cuma, 04:00
Danıştay, saatlik izinlerin toplanarak yıllık izinden düşülmesini durdurdu
Abone Ol google-news

Kamu personelini yakından ilgilendiren süreç, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) izin yönergesi ile başladı. TÜİK, “Zorunlu hallerde, kadrolu ve geçici personele idari izin verilebilir. İdari izinlerin toplamı 8 saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür” düzenlemesi getirdi. Bu düzenlemeye karşı Türk Büro-Sen, iptal istemiyle dava açtı. 

Danıştay 12. Dairesi, Devlet Memurları Yasası’nda sayılan izin halleri arasında “saatlik izin” ya da “idari izin” diye adlandırılan bir izin türüne yer verilmediğine dikkat çekti. Daire, mazeret izinlerinin de türüne göre “gün” ya da “hafta” olarak kullandırıldığını vurguladı. Daire, saatlik iznin toplanarak yıllık izinden düşülebilmesine olanak tanıyan bir düzenleme bulunmadığını belirterek kararı iptal etti. 

Ancak TÜİK kararı temyize götürdü. Dosya Danıştay’ın en üst karar organlarından olan İdari Dava Daireleri Kurulu’na geldi. İptal kararının usul ve hukuka uygun olduğunu, iddiaların bozmayı gerektirecek nitelikte görülmediğini vurgulayan kurul, bu nedenlerle TÜİK’in istemini reddederek kararı onadı. Kesin nitelik taşıyan karar bütün kamu çalışanları için de emsal oluşturacak.