Erdoğan'a kötü haber... Urla'da sıra villaların yıkımına geldi

Villaların 'kaçak' statüsü yargı kararıyla tescillendi.

23 Şubat 2016 Salı, 11:48
Abone Ol google-news

Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “armağan” edildiği ileri sürülen yapıların da yer aldığı kaçak Urla Villaları’na yasal kılıf giydirmek için gerçekleştirilen “SİT oyununa” mahkeme geçit vermedi. İzmir 2. İdare Mahkemesi, villaların bulunduğu alanın 1. Derece SİT olarak kalması gerektiğine hükmetti. Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, bölgenin “insan eliyle” özelliğinin değiştirilmesinin SİT’in düşürülmesi için gerekçe olamayacağını bildirdi.

Avukat Şehrazat Mercan ile birlikte toplam 12 yurttaşın açtığı davada karar “oy çokluğuyla” alındı. Urla Zeytineli’nde villaların bulunduğu alanın “kaçak” özelliğini ortadan kaldırabilmek için bölge 1. Derece SİT’ten çıkarılarak "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillenmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açılan davanın son duruşması, geçen yıl 17 Kasım’da yapıldı. Aradan geçen sürede kararını veren mahkeme, gerekçeli kararını yazıya döktü. Mahkeme Başkanı Osman Ermumcu ile Mehmet Ali Aşıkoğlu’nun villalardaki SİT değişikliğinin yasal olmadığına hükmeden kararına heyetten Özlem Erol karşı oy kullandı. Villaların “kaçak” statüsünü tescilleyen ve yıkımına yol açması gereken karar, şöyle gerekçelendirildi:

“Bölge, bilirkişi raporunda antropojenik (insan kaynaklı) etkilere maruz kalarak özelliğini kaybeden alan ve insan kaynaklı etkiye maruz kalmadığı bu özelliğini kaybetmeyen alan olarak iki ayrı kategoride incelenmiştir. Bakir alanların zaten 1. Derece doğal SİT özelliğini koruduğu, yapılaşma ve insan etkisine karşı kesinlikle korunması gerektiği sonucuna varıldığı anlaşılmaktadır. Diğer bölgelerin 1. Derece SİT özelliğini yitirme sebeninin ‘insan kaynaklı müdahale’ olduğu tespiti mahkememizce muteber görülmemiştir. Danıştay kararlarından hareketle denilebilir ki; insan müdahalesiyle özelliğini kaybeden tescilli alan veya eserlerin sit derecesinin düşürülmesi koruma hukukuyla bağdaşmayıp, tescilli alanlara insan eliyle müdahaleyi teşvik anlamına gelir. Anılan yer 1. Derece SİT özelliğini korumaktadır.”