Flaş... Define aramak için yeni düzenleme

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Ek 2 listesine 'define arama projeleri' eklendi.

28 Kasım 2019 Perşembe, 10:20
Flaş... Define aramak için yeni düzenleme
Abone Ol google-news
Define aramak isteyenler, artık Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne Proje Tanıtım Dosyası ile başvuracak. İl Müdürlüğü, gerekli görürse, ÇED raporu hazırlanmasını isteyecek. 

Yönetmelik hükümlerine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu projeleri, ilgili kriterler çerçevesinde inceleyecek ve değerlendirecek. Gerekli görülmesi halinde bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlardan proje ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 27 Ocak 1984 tarihinden bu yana kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu yönetmeliğin amacı ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda belirtilen yerler dışında define aramalarında uyulacak esasları belirlemek olduğu belirtildi.