Kabul Görmüş Kanaatler Sözlüğü

Klasik edebiyatın ünlü ismi Flaubert’in ölümünden sonra, çalışma notlarından derlenerek hazırlanan Kabul Görmüş Kanaatler Sözlüğü; hem sözlük formatında kurgulanmasıyla hem diğer klasik eserlerden ayrılıyor hem de Flaubert’in toplumdaki basmakalıp düşünceleri mizahi bir dille kınadığı, kalıpları yeren cesur tutumuyla öne çıkıyor.

17 Temmuz 2020 Cuma, 15:14
Abone Ol google-news

“Flaubert budalalığı keşfetmişti. Açık yüreklilikle şunu söyleyeceğim, bilimsel aklından o kadar gurur duyan bir yüzyılın en büyük keşfi bence budur. (…) Flaubert’in keşfi dünyanın geleceği için Marx’ın ya da Freud’un en sarsıcı düşüncelerinden çok daha önemlidir.” 
Milan Kundera
Flaubert, 19. yüzyıl Fransız toplumunun, özellikle de burjuvazinin önyargı ve tutarsızlıklardan daima rahatsız olduğu için karşılaştığı klişeleri, genel kabul görmüş yanlışları 1850’lerden itibaren not etmeye başlar. 
Bu notlar şekillenerek önce yarım kalacak romanı Bilirbilmezler ’in ikinci cildine sonra da Kabul Görmüş Kanaatler Sözlüğü ’ne evrilir. 
Flaubert toplumu derinden sarsmayı planladığı bu eseri bitiremeden ölür ve kitap çalışma notlarından derlenerek ilk kez 1913’te yayımlanır. 
Sözlük formatında tasarlanmış olan kitap, alfabetik olarak sağlıktan edebiyata, tarihten politikaya hemen her konuyla ilgili maddelerden oluşur. 

Flaubert’in topluma musallat olan basmakalıp düşünceleri kınamak için eleştirel ve mizahi bir üslupla kaleme aldığı yapıtı geçerliliğini 21. yüzyılda da korumaya devam ediyor.
Jacques Barzun’un önsözü, Timothy Unwin’in sonsözünü kaleme aldığı, Ayberk Erkay çevirdiği Kabul Görmüş Kanaatler; yazar ve dönem kronolojisinin yanı sıra kitaba dair görsellerle sunuluyor.
Kabul Görmüş Kanaatler Sözlüğü / Gustave Flaubert / Çeviren: Ayberk Erkay / İletişim Yayınları / 156 s.