MEB rotasyonu genişletti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim kurumlarında görev yapan müdürlerin ardından müdür başyardımcıları ve yardımcılarına da rotasyona tabi tutacak. Müdürlerin asaleten 5 yıl, müdür yardımcılarının ise asaleten 8 yıl görev yaptıktan sonra görev yerleri değişecek. Atama başvurularında sicil notunun olumlu olma şartı aranmayacak.

10 Ağustos 2011 Çarşamba, 07:06
Abone Ol google-news

MEB’in çok tartışılan ve yargının pek çok kez çeşitli hükümleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiği eğitim yöneticilerinin atamaları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen yönetmelikte yeniden köklü değişiklikler yapıldı. Bakanlığın son 3 yıl içinde 5. kez değiştirdiği yönetmelik daha önce müdürlere getirilen ratosyon uygulaması ile çok tartışılmıştı. Yapılan değişikliğin ardından rotasyon uygulaması bazı farklı uygulamalarla aynen devam etti. Yapılan değişikliğin ardından yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranan şartlar arasında son üç yıllık siçil notu ortalaması olumlu olmak koşulu kaldırılırken, yönetici olarak atanmayak isteyenlerin fiilen eğitim öğretim hizmetleri sınıf kadrolarında çalışıyor olmaları başvuru yapmaları için yeterli hale geldi. MEB, daha önce özel eğitim kurumlarına atanacak yöneticilerin işitme, görme ya da zihin engelliler sınıfı öğretmeni olması; okul öncesi kurumu yöneticilerin okul öncesi ya da çocuk gelişimi öğretmeni olması; rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerini atanacakların ise rehber öğretmen olması şartlarını kaldırdı.


Komisyona sendika temsilcisi

Yönetici atama ve yer değiştirme başvurularında adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıklarını değerlendirmekle görevli olan İl Değerlendirme Komisyonu’nda bundan sonra sendika temsilcisi de bulunacak. Ancak, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalarda ilgili ilde bakanlık personeli bakımından en çok üyeye sahip sendika komisyona üye gönderebilecek.


Müdürlere ratosyona devam

MEB daha önce bazı sendikaların tepkisini çeken eğitim kurumlarında 5 yıl müdür görevinde bulunanların aynı il içinde başka bir eğitim kurumuna zorunlu olarak müdür olarak atanmasını düzenleyen uygulamaya yeni düzenlemede de bazı değişikliklerle yer verdi. Yapılan değişikliğe göre müdürler “5 yıl asaletten görev yaptıktan sonra” aynı il içinde farklı bir kuruma atanacak. Daha önce vekaletten görev yapan müdürlerin de 5 yıl içinde görev yerlerinin değişmesi gerekiyordu. Rotasyona tabi olan müdürlerin, ayrıldıkları eğitim kurumuna yeni kurumunda göreve başladıkları tarihten itibaren 5 yıl geçmeden tekrar müdür olarak dönmeleri de yasaklandı.


Yardımcılara da rotasyon

Eğitim kurumlarında müdür başyardımcısı ya da müdür yardımcısı olarak görev yapanlar asalleten 8 yıllık çalışma süresinin ardından durumlarına uygun eğitim kurumlarına yapacakları tercih doğrultusunda atanacaklar. Ratosyon kapsamında görev yeri değişen yardımcılar 8 yıl geçmeden eski kurumlarına yönetici olarak dönemeyecek.


İlk kez atanacaklara sınav

Daha önce her atama dönemi için sınavda başarılı olma koşulu aranırken yapılan değişikliğin ardından ilk kez atanacaklar için seçme sınavına katılarak başarılı olma zorunluluğu getirildi. Buna göre daha önce bir eğitim kurumundan başka bir eğitim kurumuna müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına ilk kez atanacaklar için seçme sınavı yapılacak. Bir yönetici müdür yardımcılığı kadrosundan müdür kadrosuna atanmak istediğinde sınava girecek, fakat farklı bir müdür yardımcılığı kadrosuna atanmak için sınava girmesine gerek kalmayacak. Eski düzenlemede 100 puan üzerinden 60 puan alan adaylar seçme sınavında başarılı sayılırken, yeni düzenlemede başarılı olma puan barajı 70’e yükseltildi.