On iki Caesar!

Gaius Suetonius Tranquillus, On İki Caesar adlı yapıtında; Iulius Caesar’dan Domitianus’un ölümüne dek (MÖ 100 - MS 96) Roma tarihine yön veren imparatorların yaşamlarını anlatırken, Roma devletinin yapısı, işleyiş biçimi, toplumun durumu, olaylar ve çeşitli konular hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

25 Mayıs 2021 Salı, 00:01
Abone Ol google-news

Gaius Suetonius Tranquillus’in yapıtı; Iulius Caesar’dan Domitianus’un ölümüne dek (MÖ 100 - MS 96) Roma tarihine yön veren imparatorların yaşamlarını anlatırken, Roma devletinin yapısı, işleyiş biçimi, toplumun durumu, olaylar ve çeşitli konular hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

Tarihyazımının biçimlenmesinde etkili olmuş Suetonius, biyografik yapıtına, Roma devlet yönetiminde Senatus’un etkinliğinin azaldığı bir dönemde yönetimde önemli rol oynayan Gaius Iulius Caesar’ın yaşam öyküsüyle başlıyor.

Suetonius, Caesar’ın ve ardılı princepslerin (birinci yurttaşlar) yaşamlarını, dış görünüşlerini, doğumları ve ölümleri ile ilgili kehanetleri, ailelerini, biyografi yazım türünün geleneğine uyarak belli bir düzen içinde anlatıyor.

Suetonius’un, kamu görevlerinden ötürü doğrudan bilgilerine dayandırdığı biyografik yapıtı, Roma’daki yönetim değişikliğinin nasıl başladığı ve halkın sosyal yaşamının bundan nasıl etkilendiğini de ortaya koyuyor.

On İki Caesar'ın Yaşamı / Gaius Suetonius Tranquillus / Çevirenler: Gül Özaktürk, Ü. Fafo Telatar / Doğu Batı Yayınları / 494 s.