‘Piyasa bozucu eyleme’ genel tanım geldi

Düzenlemeyle ‘bu fiili gerçekleştirenler tarafından söz konusu fiilin gerçekleştirilmesinden önce veya sonra ilgili sermaye piyasası aracında her türlü emir verilmesi ve/veya işlem yapılması halinde’ koşulu eklendi.

18 Şubat 2017 Cumartesi, 20:55
Abone Ol google-news

Sermaye Piyasası Kurulu, Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nde değişiklik yaptı. Değişiklik gazetecileri yakından ilgilendiriyor. Eski tebliğde gazetecilerin hangi faaliyetlerinin “piyasa bozucu faaliyet” sayılmayacağı tek tek sıralanırken, yeni tebliğde genel tanımlama ile yetinildi. “Basın özgürlüğü kapsamındaki faaliyetlerin” piyasa bozucu eylem sayılmayacağı ifade edildi. Ancak “basın özgürlüğünün” neleri kapsayıp kapsamayacağı belirtilmedi.

Tek tek sayılmıştı

Eski tebliğde gazetecilerin basın meslek ilkeleri ve etiğine uygun olarak yürüttükleri mesleki faaliyetlerinin hangi hallerde “piyasa bozucu eylem” sayılmayacağı tek tek ifade ediliyordu. Bu şartlar şöyleydi:

“Haber veya yorumların yayımlanmış olmasından dolayı doğrudan veya dolaylı olarak haksız menfaat temin edilmemesi; haber veya yorumların bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarından herhangi birini işleyen şahıslarla anlaşmalı olarak ya da bu şahısların yönlendirmesiyle yayımlanmamış olması; haber veya yorumların yayımlanmasından önce ilgili sermaye piyasası aracında işlem yapılmaması veya bu hususların başkalarına aktarılmaması.”

Değişiklik ile “basın özgürlüğü kapsamındaki faaliyetlerin” piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi. Ancak “basın özgürlüğünün” kapsamının ne olduğuna yönelik herhangi bir ifadeye yer verilmedi. Değişiklik ile yeni madde şöyle oldu: “Kanunun (Sermaye Piyasası Kanunu) 108. maddesinde yer alan bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı sayılmayan haller, basın özgürlüğü kapsamındaki faaliyetler ile kanunun 104. maddesi kapsamına girmeyen eylem ve işlemler piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilmez.”

Para cezası var

Piyasa bozucu eylemleri yapanlara 20 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar idari para cezası veriliyor.