Vergi müfettişlerine ‘talimat’a yeni kılıf

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği” ile vergi inceleme görevlerinin yürütülmesinde “uygulama birliğini sağlamak ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütleri gidermek” amacıyla Danışma Komisyonu oluşturuldu.

08 Nisan 2021 Perşembe, 04:00
Vergi müfettişlerine ‘talimat’a yeni kılıf
Abone Ol google-news

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı’na görüş bildirecek olan komisyon bir başkan ile 10 asıl, 5 yedek üyeden oluşacak ve VDK Başkanı’nın istediği konuları görüşecek. Kararlar oyçokluğuyla alınacak. Eşitlik halinde başkanın taraf olduğu görüş çoğunluk sayılacak. Görüşülen konulara ilişkin sonuçlar, gerekçeli kararla açıklanacak. Kararda karşı görüşlere de gerekçeleriyle birlikte yer verilecek. Alınan kararlar, VDK Başkanlığı’na gönderilecek. VDK Başkanı’nın onayladığı kararlar yürürlüğe girecek ve bütün vergi müfettişleri için de bağlayıcı olacak. Yönetmeliğin “Kararların yürürlüğü ve bağlayıcılığı” başlıklı maddesinde şöyle denildi: “Başkanlık bünyesinde kurulan komisyonlar ve vergi müfettişleri, onaylanan kararlar doğrultusunda işlem tesis etmek zorundadırlar.”