AKP’li Cumhurbaşkanı ve yargı

13 Ocak 2019 Pazar

Anayasa Madde 2: Tu¨rkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanıs¸ma ve adalet anlayıs¸ı ic¸inde, insan haklarına saygılı, Atatu¨rk milliyetc¸iligˆine bagˆlı, bas¸langıc¸ta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

***

Anayasa Madde 125: İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.

***

Anayasa Madde 103: 9 Temmuz 2018
Yeni ucube Anayasa ile 18 Ağustos 2018’de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olacak olan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra Meclis’te aşağıdaki yemini etti
“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.”

***

17 Aralık 2012
Konya’da şehir hastaneleri konusunda konuşurken:
“Bürokratik oligarşi ve yargı bunlara takılıp kalıyor... ‘326 milletvekiliyle gene mi bahane’ diyorlar, ama işte bu kuvvetler ayrılığı denilen olay var ya o geliyor sizin önünüze bir engel olarak dikiliyor. Diyor ki ‘senin de bir oylama sahan var’.”
26 Şubat 2016
Anayasa Mahkemesi’nin tutuklu gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül için tahliye kararı üzerine:
“Ben Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım o kadar. Ama onu kabul etmek durumunda değilim. Karara uymuyorum. Saygı da duymuyorum.”
27 Kasım 2017
Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin, yeni Başbakanlık Binası için tarihi SİT statüsünün değiştirilmesi kararını iptal etmesi ve inşaatın durdurulmasının gündeme gelmesi üzerine:
“Hukuksuz olarak yaptığımız hiçbir şey yok. Güçleri yetiyorsa yıksınlar. Yürütmeyi durdurdular, bu binayı durduramayacaklar. Açılışını da yapacağım, içine de girip oturacağım.
24 Ekim 2018 Danıştay Sempozyumu’nda:
“(Yargı) ‘Ben karar merciiyim’ diyorsa o zaman biz burada niye duruyoruz? Şu anda Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini hazırlamadan önce biz kalkıp Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili de Danıştay’dan bunu soracak, oradan izin, müsaade alacaksak o zaman ben bu makamda durmayayım, çekeyim gideyim. Böyle şey olur mu?”

***

ADALET MÜLKÜN (DEVLETİN) TEMELİDİR!  


Yazarın Son Yazıları