Askıda anayasa...

29 Kasım 2021 Pazartesi

Uygarlık tarihinin ilk anayasası kabul edilen “Magna Carta Libertatum” 1215 yılında İngiltere’de yürürlüğe girmiştir.

Kral I. John’un kabul etmeye zorlandığı bu hukuk metni kralın yetkilerini sınırlandırır.

O zamana kadar “astığı astık, kestiği kestik” kral, artık bu yasanın gereklerini yapmak zorundadır.

Magna Carta’nın ilk üç maddesi şöyledir:

- Hiç kimse kanıt olmadan suçlanamaz, hapsedilemez, öldürülemez.

- Adalet satılamaz ve geciktirilemez.

- Yasalara aykırı bir şekilde hareket edilemez.

Böylece “herkes için eşit adalet”, “bağımsız hukuk”, “hukukun üstünlüğü” gibi ilkeler uygarlığın temelleri olmuştur.

Yıl 1215.

Bu tarihten 806 yıl sonra ülkemize bakıyoruz ve ne görüyoruz?

Ülkemizin bugünkü iktidarı “yürürlükte olan anayasayı” tanımıyor, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor, dahası iktidarın ortağı olan partinin başkanı bu mahkemenin kaldırılması gerektiğini söylüyor.

Ülkemizde “anayasa askıya alınıyor”.

ÜLKE YANGIN YERİ

Ülkemiz yangın yerine dönmüş. 

Çarşı pazar her gün artan fiyatlarla yanıyor, mutfaklar yangın yeri. Emeği hiçe sayılan halk, sokağa çıkıp “Hükümet istifa” diye haykırıyor.

Anayasanın 34. maddesi, bu hakkı bu ülkenin insanlarına veriyor:

Madde 34: Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına sahiptir.

Anayasa, bu ülkenin insanlarına bu hakkı veriyor. 

İktidar hemen saldırıya geçiyor, yeni bir Gezi kalkışması suçlaması yapıyor. Bu yürüyüşleri, düzeni bozma, başkaldırı, terör eylemi olarak niteliyor. İktidarın mafya temsilcisi Alaeddin Çakıcı, sokağa çıkanları “provokatörler” diye suçluyor.

Anayasal hakka dayanan demokratik yürüyüşler iktidarın polis gücüyle engelleniyor.

Anayasa askıya alınıyor.

ADALET HERKES İÇİN

Adalet sadece bizim için değildir, adalet herkes içindir.

Adaleti herkes için istemek kolay değildir. 

Ama herkes için istemediğiniz adalet de aslında adalet değildir.

Bir kişi bile haksızlığa uğrarsa, onu savunursanız adaletten yana olursunuz.

Bugün bu ülkede adalet yoktur.

Çünkü, hukukun gücü iktidarın emrine verilmiştir.

İktidar da Tek Adam’ın buyruğu ile yönetilmektedir.

Uydurma belgelerle suçlanan, gizli tanıklarla suç üretilen koşullarda adalet olamaz.

Laik Cumhuriyetin generalleri, amiralleri FETÖ tezgâhları ile hapistedirler.

Osman Kavala bir “hedef olarak” yıllardır hapistedir.

Selahattin Demirtaş hukuka aykırı olarak hapistedir.

Çok sayıda akademisyen, profesör, doçent, asistan yargı kararı olmayan suçlamalarla kürsülerinden, görevlerinden atılmıştır.

Bugün ülkemizde hiç kimsenin güvencesi yoktur.

“Askıda Anayasa” işte tam da budur.

İŞLER ÇIĞIRINDAN ÇIKMIŞ

Seçimle gelen iktidar sözcüleri seçim isteyenleri “ihanetle” suçluyor.

Dolar endeksli elektrik, doğalgaz, benzin, mazot günlük zamlarla uçmuş durumda.

Ülke bir kaosa sürükleniyor.

Gene bu durumu düzeltecek olanlar bizleriz.

Bizler, Atatürk Cumhuriyeti’nin sahipleri, ülkemizi bu kaostan çıkaracak, bu beladan kurtaracağız.

Kimse kuşku duymasın...


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Nektar... 16 Mayıs 2022
23 Nisan 1920... 25 Nisan 2022