‘Ehvenişer’ Deyip Ekmeleddin’e…

21 Temmuz 2014 Pazartesi

- CHP’nin çoğunluğu böyle düşünüyor.
- MHP’nin çok büyük çoğunluğu aynı çizgide.
- Ekmeleddin Bey’e destek vereceklerini açıklayan diğer küçük partiler ve sivil toplum örgütleri de bazı farklarla, benzer durumdalar. Öyle ya, çatı adayı bir tane olacaktı, o da belirlendi, başka alternatif bulunmuyor; “Ekmel Bey’e ya oy vereceksin, ya oy vereceksin”. Çünkü alternatifi Tayyip Bey.
- Katıksız AKP seçmen tabanı dışındakilerin kafası biraz karışık. İki arada bir derede kaldılar.
- Batı da tarafsız gibi oynamasına karşın benzer bir yaklaşıma yavaş yavaş gelmeye başladı. Aynen Andrew Mango’nun bana yıllar önce söylediği gibi: “Avrupa AKP’yi ‘ehvenişer olarak görüyor’. Bu sefer Tayyip Bey’in yerini Ekmel Bey aldı.

İlginç nokta
İçeride Tayyip Bey’e karşı çıkanların dışarıda da desteklenmeleri, Türkiye’deki seçimlerde nadir rastlanan bir şeydir. Ancak Türkiye olağanüstü koşullarla karşı karşıya kaldığı için çoğunluk ehvenişerde birleşmiş bulunuyor.
Ekmel Bey Atatürk, Cumhuriyet ve üniter devlet konusunda net mesajlar veriyor. Bu mesajların halkın anlayacağı biçimde halka iletilmesi, pazarlanması gerekiyor.
Tayyip Bey bu konularda gerek uygulamaları, gerekse içine düşürüldüğümüz durumdan sonra inandırıcılığını kaybetmiş. “Tayyip Bey ne yaparsa yapsın beni ilgilendirmez, oyum ona” diyen katıksız AKP yandaşları dışında.

Alternatifsizlik
CHP ve MHP seçmenleri, önlerindeki tek seçeneği kullanmak zorundadır. “Ben adayı beğenmedim” lüksü CHP ve MHP seçmeni için kesinlikle bulunmuyor.
Ekmel Bey’e oy vermeyenler Tayyip Bey’i tercih etmiş olacaklar, işbu kadar teknik ve sayısal.
Ekmel Bey’in “kendi görüşü” olarak yaptığı değerlendirmelerin biraz daha açılması ve basitleştirilmesi gerekiyor.
Üniversite salonunda konferans verir gibi konuşuyor. Akademik üslup ve heyecansızlıktan bir an evvel kurtulması gerek.
Bu maalesef demokratik ülkelerde de yüzde 99 geçerli olan bir ironidir.
Ekmel Bey mi? Attilâ İlhan’ın “Ben sana mecburum” dizesinde olduğu gibi Ekmel Bey’e de mecburuz…
Kız kocaya varırken “hem ağlarım, hem giderim” dememiş mi?
Tayyip Bey mutlak İslam (Sünni) tekeli; Ekmel Bey, biraz yumuşatarak İslam-Türk sentezi; demokratikleşme konusundaki büyük fark dışındakiler.  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları