Istakozgiller!

23 Nisan 2024 Salı

Artık bu yapıya “Istakozgiller” adını verip, gidişe takoz koymanın zamanı gelmiş görünüyor. 

Ne dersen de, söylediklerin halkın anladığı kadardır!

AKP’nin milletten alınan vergilerle dolan devletin bütçesini kendi kesesi gibi kullandığı yeni bir durum değil. Ancak halkın yoksulluk sınırından açlık sınırına doğru ilerlediği bir ortamda, AKP kadrolarının seçim sonuçlarından ders almak yerine tatil için bilet alması bardağı taşırdı.

Millet giderek artan yoksulluğun nedeninin kötü yönetim, liyakatsiz kadrolar, sermayenin el değiştirmesi, iktidar sahiplerinin bal tutan parmağını yalar anlayışı olduğunu gördü.

Bir eşik aşıldı.

Bu aşamadan sonrasını CHP’nin iyi yönetmesi, “Millete hesap ver” demesi gerekiyor. AKP’nin hesabı muhalefet partilerine değil, halka vermesi gerekiyor. İktidarın karşısına millet konabildiği ölçüde başarılı olunur. Aksi halde toplum, “Siyasiler tepişiyor” duygusuna kapılır.

***

Yerel yönetimlerden hiç gitmeyecekmiş gibi hareket eden belediye başkanlarının tıpkı Saray gibi şehrin bütçesini de kendi keseleri gibi harcadığını anlıyoruz. Bunları bugüne dek hissediyorduk. Şimdi bilgi ve belgeleriyle birlikte görüyoruz.

Saray ejder meyvesi yerse, onun belediye başkanı da tutar ejderin budunu yer. Görüntü mazbut, sofrada but!

Saray itibardan tasarruf olmaz derse, belediye başkanı da makam odasını havaalanı gibi yapar.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere daha önce belediye başkanlığını kazanan CHP’liler belediye meclislerinde çoğunluğu 2024’te elde ettiği için daha özgür karar alabiliyor, denetleme mekanizmasını daha iyi işletebiliyorlar. İlk kez CHP’nin yönetmeye başladığı yerlerde ise israf ekonomisinin onlarca örneğini görüyoruz.

Akla şu soru geliyor:

-Belediyeler böyleyse bakanlıklar kim bilir nasıldır?

Her bakanlık Saray’a bağlı bir sekreterya gibi olsa da tümünün toplamı “Saray’a bakanlar kurulu” olduğu için bütçeyi nasıl kullandıkları konusunda tahmin yürütmek zor değil.

Demokrasi bütçeden doğmuştur. Halk, “Bizden alınan vergiler nasıl harcanıyor, bilmek istiyoruz” dediği gün bugünkü anlamda demokrasinin temelleri atılmaya başlanmıştır.

CHP bu süreci sadece AKP’li başkanların israf ekonomisini açığa çıkarmaya indirgememeli. “Bütçeyi bilme hakkı” için bastırmalı.

***

CHP bunu yapamazsa AKP üste çıkacak. Pek yakında şunu demeye hazırlanıyorlar:

-Tasarruf tasarruf diyorsunuz. Alın size tasarruf. Belediyelerin bütçesini kısıyoruz. Daha azı ile idare etsinler

CHP buna karşı çıktığında AKP’nin yanıtı şu olacak:

-CHP’liler tasarrufa karşı. Lüks yaşam istiyorlar!

Bunlar AKP’nin ustaca yaptığı işler. Demişler ya, hırsıza hırsız deme, çuvalı başına geçirir!

Saray’ın 2024 yılı bütçesi Kültür Bakanlığı’ndan Çevre Bakanlığı’na kadar 7 bakanlığın bütçesinden fazla. Günlük harcaması 20 milyon lirayı geçti. Sadece Okluk koyundaki yazlık sarayın yıllık maliyeti 100 milyon lira. Şahsım orada yılda on gün kalmıyor!

Bu dönemin adı halkın belleğinde yerleşiyor: 

Istakozgiller! 

Milletimiz patlamaz, sandıkları patlatır!

Milletimiz hesap sormaz, hesabı önüne koyar!

Milletimiz tekme atmaz, ayağın altındaki halıyı çeker!

Milletimiz sofralara göz dikmez, iş israfa giderse gözü açılır!

Gün Istakozgilleri gözler önüne serme ve haykırma günü:

- Bütçe hakkımı istiyorum! Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

GAP, 7 küpeli gelindi! 19 Haziran 2024

Günün Köşe Yazıları