e-Devlet’te görünmeyen hizmet için ne yapmalı?

09 Mayıs 2023 Salı

Soru: Babamın 1989’da sigorta girişi yapılmış ancak e-Devlet’ten baktığımızda girişi 2002 ve farklı sicil numarası ile görünüyor. Babamın 1989 yılına ait hizmetini nasıl tespit ettirebiliriz? Babamla aynı tarihte girişi yapılan arkadaşları emekli oldu. Zahir A.

Babanızın 1989 yılında çalıştığı işyeri hangi ilde ise oradaki SGK birimine dilekçe ile müracaat edilmesi ve dilekçeye sigorta sicil numarası, 1989 yılında çalışılan işyerinin unvanı, adresi, biliniyorsa işyeri sicil numarası, hatta aynı işyerinde aynı dönemde babanızla çalışan arkadaşlarının varsa sigorta sicil ve ad soyadlarının belirtilmesi gerekiyor. SGK bu dilekçeyi aldıktan sonra önce işyerinin sicil ve unvanını tespit ederek işyerinin 1989 yılı dönem bordrolarına bakar. Babanızın hizmeti dört aylık dönem bordrosu ile kuruma bildirilmiş olmak kaydıyla, sicil numarası işveren tarafından bordroda yanlış yazılabileceği gibi, SGK bu kayıtları sisteme girerken de sicil numarasını yanlış girmiş olabilir. Bu durumda, babanızın anılan yıldaki hizmeti yanlış yazılan sicildeki kişinin hizmetleri içinde görünür. SGK’nin sadece personelin girişe yetkili olduğu bordro programları var. Bu programlarda hatalı aktif sicil kayıtları görüntülenebiliyor. Dediğim gibi dilekçe verip SGK’den bu hizmetler hakkında bilgi istemeniz gerekecek.

HANGİ KOŞULLA EMEKLİLİKTE DAHA YÜKSEK AYLIK ALIRIM?

Soru: 50 yaşındayım ve toplam 3368 günüm var. Emeklilik için 5675 günü tamamlamam gerekiyor. Doğum borçlanması hakkım var. Daha yüksek aylık bağlanması için 3600 günü borçlanma ile tamamlayıp yaşı beklemek mi yoksa primlerimi 5675 güne tamamlamak mı benim için avantajlı olur? Sebat D.

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar EYT kapsamında. Emeklilik için 5675 güne ihtiyacınız olduğunu belirttiğinize göre sigortalılık başlangıcınızın 24/11/1992-23/5/1994 tarihleri arasında olması gerekir. 03/03/2023 tarihinde yürürlüğe giren EYT düzenlemesi ile SSK’liler açısından emeklilikte yaş haddi kaldırıldı ve sigortalılık başlangıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında kademelendirilen prim gün sayıları korundu.

Diğer taraftan, ileri yaşta olan ve daha az prim ödeme sayısı bulunanlar için 8/9/1999 öncesi yürürlükte bulunan; kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olmak, 15 yıldan beri sigortalı olup en az 3600 gün prim ödemek koşulu EYT düzenlemesinde yer almadı. SSK’lilerde 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 günle emeklilik koşulunda, 4447 sayılı kanunla getirilen yaş hadleri korundu ve mevcut durumda kadınlarda 50’den 58’e kadar kademelendirilen yaşlar yürürlükte bırakıldı. 3600 günü doğum borçlanması ile tamamlayacağınızdan doğum yaptığınız tarih aşağıdaki tabloda hangi tarih aralığında ise emeklilikte aranan yaş şartı karşısındaki yaş olur.

Gerek 5675, gerekse 3600 günle emekli olanların aylık hesabı aynı. Ancak aylık bağlama oranları prim ödeme gün sayısına göre belirlendiğinden, 3600 günle emeklilikte aylık bağlama oranları daha düşük olmakta. Ancak son yasal düzenlemelerle alt sınır aylığı 7500 TL’ye yükseltildiğinden asgari kazançlar üzerinden çalışıp 3600 gün prim ödeyenle 9000 gün prim ödeyene maalesef aynı aylık yani alt sınır aylığı ödenmekte.Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları