SSK emeklisi uzman tabip ve diş tabipleri, nasıl devlet memuru emeklisi olur?

06 Şubat 2024 Salı

5434 sayılı kanunun ek 84. maddesinde, 5434 sayılı kanun kapsamında tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden, ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (26.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (20.000) gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacağı öngörülmüş. Yani bahse konu ilave ödemeden yararlanmak için 4/c - devlet memurluğu kapsamında uzman tabip veya uzman diş tabibi kadro ve pozisyonunda emekli olmak gerekiyor.

Uzman tabip ve diş tabibi olarak belirli bir süre kamuda çalışan ve daha sonra özel sektöre geçerek SSK kapsamında emekli olanlar, bu kapsamda emekli olmaları nedeniyle 5434/ek 84. maddedeki ilave ödemeden yararlanamamakta. Son zamanlarda bu durumda olan birçok emekli uzman doktorun 4/c yani devlet memurluğu kapsamında emekli olmak için kamuda tekrar 4/c kapsamında çalışmaya başlayarak emekli aylıklarını kestirdikleri ve 3.5 yıl devlet memurluğunda çalıştıktan sonra bu kapsamda emekli olup ilave ödemeden yararlanacaklarını düşündükleri anlaşılmakta. Ancak bu bilgilendirmenin hatalı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki:

Belirli bir süre 5434 sayılı kanun kapsamında hizmeti olup daha sonra SSK’li olarak çalışan ve SSK kapsamında emekli olan uzman tabip ve diş tabiplerinin, emeklilik statülerini SSK yerine devlet memurluğu statüsüne dönüştürmek için emeklilik sonrası, kamu sektöründe yeniden 4/c yani devlet memurluğu kapsamında 2008/Ekim öncesi ve sonrası çalışmaya başlamaları halinde;

- SSK kapsamında aldıkları emekli aylıkları 5335 sayılı kanunun 30. maddesi gereği çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme döneminden kesilir. 

- Devlet memuru olarak 3.5 yıl çalıştıktan sonra işten ayrılmaları halinde, işten ayrıldıkları tarih aylık talep tarihi kabul edilir ve SSK emekli aylıkları bu tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye devam edilir.

- Emeklilik sonrası 4/c-devlet memurluğu kapsamında geçen hizmetleri SSK emekli aylığına esas hizmet süreleri ile birleştirilmez.

- SSK kapsamında emeklilik durumları devam eder. Yani emeklilik statüsü değişmez.

- Bunların emeklilik sonrası kamuda geçen çalışmaları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından müstakil değerlendirilir. Yani, emeklilik sonrası çalışmaya başladığı tarih ilk sigortalılık başlangıç tarihi gibi kabul edilir ve bu başlangıç ile çalışma sürelerine göre hizmetler değerlendirilerek ya ikinci bir emekli aylığı bağlanır, hizmetlerin ikinci emekli aylığı için yeterli olmaması halinde (3.5 yıl çalışıyorlarsa zaten ikinci bir emeklilik olmaz) ise talebe istinaden taraflarına toptan ödeme yapılır. 

Aslında SSK emeklisi uzman doktorların bu şekilde çalışmalarındaki amaç, SSK emekliliği yerine devlet memuru emeklisi olmak ve bu vesileyle 5434/ek 84. madde kapsamında verilen ilave ödemeden yararlanmaktır. Ancak doğrudan kamuda çalışarak aylıklarını kestirenlerin emeklilik statüleri değişmez ve bekledikleri sonuca ulaşamazlar. Emeklilik statüsünü SSK yerine Emekli Sandığı’na dönüştürebilmek için şöyle bir yol izlemeleri gerekir.

SSK emeklisi uzman tabip veya diş tabipleri doğrudan kamuda işe girmek yerine, önce SSK kapsamında özel sektörde tüm sigorta kollarına tabi çalışmaya başlayacak ve emekli aylıklarını kestirecek. Daha sonra özel sektörden ayrılarak SGK’ye aylık talebinde bulunmadan, yani emekli aylığı kesilmiş durumda iken kamu sektöründe devlet memuru olarak çalışmaya başlayacak. Kamuda en az 3.5 yıl (1260 gün) çalıştıktan sonra işten ayrılarak SGK’ye aylık talebinde bulunacaklar. SGK, bunların daha önce SSK kapsamında emekli aylığı bağlanmasında dikkate alınan hizmetleri ile emeklilik sonrası önce SSK sonra devlet memurluğunda geçen hizmetlerinin tümünü esas almak ve 2829 sayılı kanunun 8. maddesine göre son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği (son 1260 gün -3.5 yıl) statüye göre aylık bağlayacak. Son 3.5 yıllık süre devlet memurluğunda geçtiğinden bu kapsamda emekli aylığı bağlanacak ve emeklilik statüsü SSK’den Emekli Sandığı’na dönüştürüldüğünden ayrıca taraflarına ilave ödeme yapılacak. 

Bu durum, 5434 sayılı kanun kapsamında hizmeti olup SSK kapsamında tarafına emekli aylığı bağlanan ancak, asıl Emekli Sandığı kapsamında emekli olmak isteyen tüm emekliler için izlenebilecek bir yoldur.Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları