Yurtdışı borçlanması yapmadan SSK üzerinden emekli olma imkânı nedir?

06 Eylül 2022 Salı

SORU: 7/8/1982 doğumlu olan oğlumun sigorta başlangıcı 1/9/1999. Askerliğini 2006/8-2007/1 dönemlerinde kısa dönem yaptı. 30/4/2021 tarihinde Dubai’de çalışmaya başladı ve halen çalışıyor. Prim gün sayısı 5021 gün. Oğlumun emeklilik şartları nedir? EYT kapsamında mı? Hangi durumda SSK’den emekli olabilir? Yurtdışında çalışmaya devam ettiği sürece SSK primi yatırarak prim sayısını çoğaltma imkânı var mıdır? Varsa hangi ülkelerde mümkündür? Yurtdışı borçlanması yapmaksızın SSK üzerinden emekli olma imkânı nedir? Celalettin Y. 

Oğlunuzun 1/9/1999 sigortalılık başlangıç tarihine göre SSK kapsamında emeklilik koşulları: 25 yıllık sigortalılık süresi + 58 yaş + en az 5975 gün. Sigortalılık başlangıcı 8/9/1999 öncesi olduğundan EYT kapsamına girer. Askerlik süresi ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce olduğundan bu süreyi borçlanması halinde prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazançlarını etkilediği için aylığı artırır. EYT kapsamında yaş ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece 1982 doğumlu olan oğlunuzun emeklilik tarihi 7/8/2040 olur. Zaten emeklilik yaş haddi dolana kadar eksik gün sayısı olan 5975-5021= 954 günü doldurur. SSK kapsamında emekli olması için tüm çalışma süresinde son 3.5 yılın SSK kapsamında olması gerekiyor. Dubai’de geçen çalışma sürelerini daha sonra 3201 sayılı kanun kapsamında borçlanabilir. Ancak bugünkü mevzuata göre yapılan yurtdışı borçlanma süreleri Bağ-Kur kapsamında sayılıyor. 954 gün yurtdışı borçlanması yapıp daha sonra Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmaz ise SSK şartlarında emeklilik hakkını kaybetmez. Oğlunuzun yurtdışında çalışmaya devam ettiği sürece SSK hizmetini artırma imkânı yok. Ancak SSK’den sonra Bağ-Kur’a tabi hizmet süresi 1260 gün olduğu takdirde SSK kapsamında emekli olamaz. Dolayısıyla SSK kapsamında emekli olmak istiyorsa yurtdışı borçlanma veya yeniden Türkiye’de çalışma sürelerini buna göre ayarlaması gerekir.

SORU: 10/11/1992 tarihinde göreve başlamış olan aile hekimiyim. Doğum tarihim 24/11/1969. 2010 yılından beri aile hekimi olarak çalışıyorum. E-devlete baktığımda emeklilikte 53 yaşa tabi olduğumu ve 23/08/2022’de emekli olabileceğim belirtiliyor. Sizce doğru mudur? Emeklilik yaşım 53, yoksa 54 yaş mı? Cem B. 

İşe giriş tarihiniz 10/11/1992 olup, adınıza kesenek kesilmeye başlanan tarih 15/11/1992 olacağından, aylığa hak kazanma koşullarınızın tespit edildiği 23/5/2002 tarihi itibarıyla mevcut hizmet sürenizin 9 yıl 6 ay 8 gün olduğu, emeklilik hizmet sürenizi doldurmanıza (25 yıl) 15 yıl 5 ay 22 gün kaldığı anlaşılıyor. Bu durumda 5434/geçici 205. maddenin (k) bendi gereği 53 yaşa tabi oluyorsunuz. Aranan 53 yaş koşulu 24/11/2022 tarihinde yerine geldiğinden ve 25 tam yıl hizmet sürenizin de bulunması nedeniyle bu tarihten itibaren emekli olabilirsiniz.

SORU: 13 yıl kamu, 14 yıl özel sektörde uzman hekim olarak çalıştıktan sonra emekli oldum. Halen özel bir hastanede çalışmaya devam ediyorum. Uzman hekimlere çalışmadıkları sürece yapılan ilave ödemeden biz özel sektör emeklileri de yararlanabiliyor muyuz? Semih G.

5434 sayılı kanunun ek 84. maddesi kapsamında yapılan ilave ödeme, hizmet sınıfı veya tabi olunan personel kanunu veyahut görev yapılan kurum ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın, kamu kurum ve kuruluşlarında tabip ve diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak haklarında 5434 sayılı kanun hükümleri uygulanmak suretiyle tarafına emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış ve aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerine emekli maaşlarıyla birlikte yapılan bir ödeme. Dolayısıyla kamu sektöründen 5434 sayılı kanun kapsamında emekli olan uzman tabiplere ilave ödeme yapılıyor. İlk defa 2008 yılı ekim ayı başından sonra 5510 sayılı kanunun 4/1-(c) kapsamında sigortalı olan, tabip ve diş tabiplerinden yaşlılık, malullük (vazife malullüğü dahil) aylığı bağlananlara ilave ödeme yapılmıyor. Özel sektörden 4/a (SSK) kapsamında emekli olduğunuz için bu haktan yararlanamıyorsunuz.

SORULARINIZ İÇİN 

[email protected] adresine e-posta yollayabilirsiniz.Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları