‘Bu Kadar Çok Kurula Ne Gerek Var’ Mantığı

24 Ağustos 2011 Çarşamba
\n

Parlamentodaki ezici çoğunluğa sırtını dayayan siyasi iktidar, ekonomide de tek sesin egemenliğini geçerli kılan \tadımlar atıyor. 17 Ağustosta yayımlanan bir kanun hükmünde kararname ile Radyo Televizyon Üst Kurulu, Telekomünikasyon Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme Kurulu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Şeker Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu gibi düzenleyici ve denetleyici kurullar, doğrudan ilgili bakanların denetimine bağlanıyor.

\n

Öylelikle, bir hafta önce kuruluşunun 10. yılını kutlayan Adalet ve Kalkınma Partisi programındaki Kamusal yaşamın her alanında tam şeffaflık ve hesap verme anlayışını hâkim kılmak için vatandaşların şikâyetlerini kamu adına izleyecek kurum ve kuruluşlar oluşturulacaktır sözleri yok sayılıyor. Oluşturmak bir yana, 1999 yılında sisteme konulmuş olanların kaldırılması için yasa hükmünde yeni bir kararname çıkartılıveriyor.

\n

Ekonomik yaşamımızdaki bu önemli değişikliğin sadece gazetemizin, Cumhuriyetin sayfalarında yer alması; medyamızın korkutucu olarak değerlendirilecek suskunluğunun somut örneklerinden birisidir.

\n

CHP Meclis Grubu Başkanvekili Akif Hamzaçebinin önceki gün Ankarada düzenlediği basınla sohbet toplantısında 17 Ağustosta yayımlanmış olan kanun hükmündeki kararnamenin önemi üstündeki uyarıcı sözlerinin üstüne gazeteci deyimi ile atlamak yerine, olayı haber değerinde bile görmeyecek kadar yandaşlık eğitimi yapılıyor.

\n

Siyasal iktidardan nasıl çekindiğinin örneklerine yenileri ekleniyor. Üçü bir araya gelmiş olsa bile, CHPli, MHPli, BDPli milletvekillerinin imzalarının Meclisin 1 Ekimden önce toplanmasına yetmeyeceği gibi acı bir matematik gerçeği 30 Haziranda sandığa yansıtmış olan seçmen iradesinin yarattığı tek adam olgusu, sadece yürütme erkini değil, yasama ve yargıyı da kendi burgacı altına alacak şekilde bütün katmanlara yerleşmeyi sürdürüyor.

\n

Her toplumun layık olduğu yönetimle idare edileceğini anlatan ünlü Fransız hukuk adamı Montesquieuya hak verdirecek örnekler sergileyen medyamız, ne yazık ki otosansür uygulamayı bir yaşam biçimi haline getirmekten çekinmiyor.

\n\n

Yazarın Son Yazıları

Rüzgâr Eken... 2 Ocak 2013
Rüzgâr Eken... 14 Aralık 2012