Tuğrul Akşar

İzmir futbolda neden yok? (2)

20 Kasım 2023 Pazartesi

Futbolun İzmir’deki gelişimine dair sorunları önceki yazımda kaleme almıştım. Bugün devam edelim. Futbolun ülkemize giriş kapısı İzmir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan önce önemli tarihsel geçmişi olan kulüpleri irdelemeden İzmir’de futbolu anlamak çok mümkün değil. Bunu yaparken tarihsel süreçte İzmir’in sportif performansına da göz atmak gerekecek. Önemli bir futbol geçmişi olmasına karşın İzmir’in neden futbolda yol alamadığını sorgularken, İzmir’in bir futbol kenti olup olmadığını da irdeleyeceğiz.

Bu araştırma konusunun şüphesiz ki en önemli bölümünü İzmir’in ekonomik ve ticari potansiyeli oluşturuyor. İzmir’in merkezi genel bütçeye katkısı ve aldığı pay doğal olarak, futbola ve spora yatırımı finanse ettiği gibi sportif başarıyı da doğrudan etkiliyor.

Paranın konuştuğu günümüz futbolunda yeterli finansal destek olmaksızın, sportif başarıya ulaşmak çok olanaklı görünmüyor. İzmir’in merkezi bütçeden aldığı destekle merkezi bütçeye katkısı iyi analiz edilmeli. Çünkü bugün bütçe aracılığıyla dağıtılan kaynaklar politik bir karar olarak kendisini pratikte somutluyor.

Aslında sorgulanmak istenilen şey; İzmir hak ettiği kaynaklara ulaşabiliyor mu? Ulaşabiliyorsa bu kaynakları ne kadar etkin ve verimli kullanıyor? Kritik başarı faktörü olarak büyük bir öneme sahip genel bütçe kaynak aktarımının yanı sıra İzmir kendi ekonomik, finansal ve ticari olanaklarını ne ölçüde kullanabiliyor? 

İzmirli kulüplerin vizyon ve misyonlarını da analiz etmeliyiz. İzmir’i futbol aracılığıyla önümüzdeki yıllara taşıma gibi bir misyona sahipler mi? İzmir’in sahip olduğu kamusal olmayan olanakları harekete geçirebilecek, ortak bir hedefte birleştirebilecek vizyon İzmirli kulüplerde bulunuyor mu? Kendi aralarında güçbirliği oluşturacak anlayış ne ölçüde gelişmiştir?

Ekonomiye çok önemli katkı sağlayan İSO 500 içindeki birçok İzmirli özel sektör şirketi olmasına karşın bu kurumların var olan gizil güçleri bu konuda İzmir futbol çevresi tarafından harekete geçirilebiliyor mu? İzmir, Ege Bölgesi’nde merkez konuma sahipken, periferisinden yeterince yararlanabiliyor mu? 

Futbolun bugün İzmir’de yol alamamasının sebepleri neler? Önünü tıkayan faktörleri bugünkü yönetsel futbol anlayışıyla aşmak mümkün mü?

Gelecek yazımızda bu sorulara yanıt bulmaya çalışacağım.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları