Yılmaz Şipal

10 Aralık: ‘Dünya İnsan Hakları Günü’

05 Aralık 2011 Pazartesi
\n

\n

Birleşmiş Milletler Örgütü kendisini, evrensel boyutta adaleti ve güvenliği, ekonomik kalkınmayı ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere eşit biçimde sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluşolarak tanıtmakta.

\n

Birleşmiş Milletler bu amacına, ABD ve yanına aldığı birkaç gelişmiş ülke ile güdümündeki geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelere insan haklarıüzerinebol bolsözleşmeler imzalatarak ulaşmış...

\n

Bu, sözleşmelerin en önemlisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi olarak biliniyor.

\n

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun Haziran 1948de hazırladığı ve 10 Aralık 1948de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Pariste yapılan oturumunda kabul edilen 30 maddelik İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, bugün dünyada yaşanan olaylara baktığınızda, “İnsan hakları üzerine kaleme alınmış bir masal kitabıizlenimi vermekte...

\n

Bildirinin imzalandığı 10 Aralık günü Dünya İnsan Hakları Günüolarak kutlanmakta.

\n

Birleşmiş Milletlerce kaleme alınanve masal izlenimi veren insan hak ve özgürlüklerini düzenleyen, bildiriler ve sözleşmeler:

\n

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi

\n

1948’de kabul edilmiş 30 maddeden oluşmakta.

\n

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirisi

\n

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun 3 Nisan 1998 tarihli toplantısında kabul edilmiş.

\n

Birleşmiş Milletler Kadınların Siyasal Haklarına İlişkin Sözleşmesi

\n

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 20 Aralık 1952 tarih ve 640 (VII) sayılı kararıyla kabul edilip imza, onay ve katılıma açılmıştır. Türkiye, sözleşmeye 12 Ocak 1954 tarihinde katılmış ve 25 Mayıs 1959 tarihinde onaylamıştır.

\n

Birleşmiş Milletler Pekin Deklerasyonu

\n

15 Eylül 1995 tarihinde Çinin başkenti Pekinde gerçekleştirilen Dördüncü Dünya Kadın Konferansında kabul edilmiş ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 15 Eylül 1995 tarihindeki 16. Kurul toplantısında onaylanmıştır.

\n

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

\n

Strazburgda, 25.1.1996 tarihinde kabul edilmiş.

\n

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi

\n

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katılmaya açılmış.

\n

Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme

\n

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme

\n

21 Aralık 1965 tarih ve 2106 (XX) sayılı BM Genel Kurul kararı uyarınca kabul edilerek imza ve onaya açılmıştır.

\n

Yazımızı, “İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 2 maddesi ile noktalayalım:

\n

Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar”.

\n

Madde 11- Kendisine cezai bir suç yüklenen herkesin, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı, kamuya açık bir yargılanma sonucunda suçluluğu yasaya göre kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılma hakkı vardır.

\n

\n\n


Yazarın Son Yazıları

‘Bedava’ Yaşamak 22 Ekim 2012