Yılmaz Şipal

Çocuk Hakları ve ‘Geleceği Çalınmış Çocuklar’

17 Ekim 2011 Pazartesi
\n

\n

Birleşmiş Milletler Örgütü, 1954 yılında oybirliği ile ekim ayının ilk pazartesi gününü, Dünya Çocuk Günü olarak kabul etti.

\n

Her yılın ekim ayının ilk pazartesi günü, bütün ülkelerde Dünya Çocuk Günüolarak kutlanmakta.

\n

Dünya Çocuk Günü”, Birleşmiş Milletler Örgütüne üye bütün ülkelerde aynı günde, radyo, gazete ve televizyonlarda günün önemi anlatılarak, çocukların bakım ve korunmasının gerekliliği üzerinde durularak coşkuile kutlanır.

\n

Dünya Çocuk Gününde Önce, Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Evrensel Bildirisi gündeme getirilir.

\n

Ardından, Birleşmiş Milletlerinçocuk haklarının korunması, savunulması, çocukların temel gereksinimi olan en başta gıda, sağlık ve eğitim olmak üzere, bütün gereksinimlerinin eksiksiz bir biçimde sağlanmasıiçin kaleme alınanÇocuk Haklarına Dair Sözleşme gündeme gelir.

\n

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile Çoçuk Hakları Dair Sözleşme bir olup dünyanın çocuklarına, masallar dünyasınınkapılarını açar.

\n

İnsan Hakları Evrensel Bildirisimasalınagöre Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

\n

Çocuk Hakları Sözleşmesi masalına göre:

\n

Dünya üzerinde yaşayan, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

\n

Devlet, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunukabul eder.

\n

Devlet, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayıgösterir.

\n

Devlet, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun, kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özenigöstererek tanır.

\n

Devlet, çocuğun dernek kurma ve barış içinde toplanma özgürlüklerine ilişkinhaklarını kabul eder.

\n

Törelerin ve sokaklarınacımasız dünyasında yaşayan ve sayıları giderek artan milyonlarca çocuk ise Birleşmiş Milletlerin çocuklar için kaleme aldığımasallar dünyasından habersiz, çalınmış gelecekleriniarayıp durur.

\n

2006 yılında, yaklaşık 250 bin çocuk silahlı çatışmalara sokuldu ya da bu amaçla silahlı gruplara dahil edildi. (…)

\n

Türkiyede bazı kültürel anlayışların benimsediği töre kavramlarından ötürü, çocuklar töre kurbanı olmaktadır. Ayrıca ailelerin çocukları arasında kız-erkek ayrımı yapması, çocuk hakları ihlallerine verilebilecek örneklerden birisidir. Kız çocukların okutulmaması, onların başlık parası adı verilen ücret karşılığında evlendirilmesi, çocuk hakları ihlallerine çarpıcı bir örnektir. (Çocuk Hakları-Vikipedi)

\n

Küçük yaştaki kızlar seçilmeleri için sıraya diziliyor, tanımadıkları kişilerle para karşılığı evlendiriliyor.

\n

(…) İç Anadolu kentlerinde evlenemeyen veya dul kalan erkekler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden çocuk yaştaki kız çocuklarını eş olarak satın alıyor’. Kız çocukları, 1000 ile 5 bin lira arasında satılıyor’. Bu yolla binlerce kız çocuğu evlendiriliyor. (...)(Cumhuriyet 16 Ağustos 2011)

\n

Türkiyede kızların yüzde 31.7si küçük yaşta evlendiriliyor. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsüne göre ise Türkiyede 5 milyondan fazla çocuk gelin bulunuyor. (…)” (Cumhuriyet, 25 Eylül 2011)

\n\n

Yazarın Son Yazıları

‘Bedava’ Yaşamak 22 Ekim 2012