Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Halkın Teşkilatı'dır!

12 Kasım 2023 Pazar

10 Kasım Cuma günü bu köşede yayımlanan yazımda, “En acısı, Atatürk’ün ‘Halkın Teşkilatı’ olarak nitelediği TBMM’nin bugün belli bir çıkar grubuna yarayacak şekilde hareket etmesi ve halkın alın terinin, emeğinin hakkı olan mülküne çökme operasyonunu kabul etmiş olmasıdır” cümlesi yer alıyordu.

Farklı olaylarda sürekli karşılaştığımız bu durum, AKP döneminde hızlanan karşıdevrime dair bir gerçektir.

Memleket içinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içindedir.

Hatta bu iktidar sahipleri, kişisel çıkarlarını emperyalistlerin siyasi emelleri ve uluslararası tekellerin finansal çıkarlarıyla birleştirmiş durumdadır.

Halk, yoksulluk içinde yorgun düşmüştür. Vatandaşların ne canı ne de malı güvence altındadır. 

Cumhuriyetin 100. yılında kamunun neredeyse tüm birikimi, yabancı sermayeye peşkeş çekilmiş; yerli sermaye ve çıkar düşkünü liberaller laik Cumhuriyete ihanet edip siyasal İslamcılara destek vermiş, hukuk devleti yerle bir edilmiştir. 

THTM NASIL DOĞDU?

İşte Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), böyle bir ortamda Türkiye Komünist Partisi’nin girişimiyle doğdu ve durum tespitini net olarak ortaya koydu:

“Ülkemiz emperyalist işgale ve çürümüş Saray’a karşı mücadeleyle kuruldu. Bu mücadele gücünü ve meşruiyetini haklılıktan ve halktan aldı. Başarıya ulaştı.

Emperyalist ülkeler, Türkiye Cumhuriyeti’ni hiç hazmedemedi. Gericilik, Cumhuriyet ile hesaplaşmak için her fırsatı değerlendirdi. Kurtuluştan sonra gelişmesini hızlandıran kapitalist sınıflar adım adım ülkenin bütün zenginliklerini ele geçirdi.

Elbirliği ile Türkiye’yi kararttılar. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının öncülüğünde gerçekleşen Milli Mücadele’nin yarattığı heyecan ve umut yerini karanlığa bıraktı. 1923’te Cumhuriyetin kuruluşu ile zirveye ulaşan devrimci bir dönemin kazanımları önce kuşatılıp kemirildi, sonra yok edildi.

Ancak ne Cumhuriyet fikri ne de laik, bağımsız, egemen, eşitlikçi bir Türkiye hedefi ortadan kaldırılamaz.”

Bu hedefi yerine getirmek için farklı siyasi eğilimlerimiz olsa da ortak amaçlarda buluşabilen kişiler olarak bir araya geldik. Amacımız emperyalizme, sömürü düzenine ve gericiliğe karşı mücadeleyi güçlendirmek; laik, bağımsız, egemen bir ülkede yeniden aydınlığın ışığını yakmak ve yurttaşların refah içinde yaşayabileceği bir toplumsal sistemin oluşması için halkın gerçek sesi olmak.

MECLİS NASIL OLUŞACAK?

Şu anda aydın, gazeteci, yazar, bilim insanı, akademisyen ve sanatçılardan oluşan belli bir sayıda kurucu üyenin THTM’ye destekleri açıklanıyor. Hemen ardından, 26 Kasım’dan itibaren işçi, emekçi ve öğrenci kesimlerin temsilcileri halk toplantılarında belirlenecek ve yerel meclislerin oluşması için seçimler yapılacak. Meclislerde yer alacak herkesin açıklanan bildiriyi ve hedefleri, eksiksiz kabul etmesi gerekiyor.

24 Aralık’ta ise THTM, tüm bileşenleriyle toplanıp izlenecek yöntemleri belirleyecek. Böylece toplumsal muhalefeti demokratik haklarımızı kullanarak diri tutarken ülkenin ilerici güçlerini buluşturacağız. 

THTM’nin kurulduğu duyurulunca birisi sordu, “Bu bir süredir söz edilen Kemalist-sosyalist ittifakı mı?” Bu meclis, 28 Mayıs’tan sonra TBMM’de 2. cumhuriyetçi tasarımla ortaya çıkan tarihin en gerici ve sağcı Meclis’inin tersine, Kemalistlerden/Atatürkçülerden sosyalistlere/komünistlere kadar laik Cumhuriyet için mücadele veren yurtseverlerin buluştuğu devrimci bir meclistir. Bu meclis, ilerici yurtseverlerin meclisidir. 

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Halkın Teşkilatı'dır!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

‘Eşit yurttaşlık’ 26 Kasım 2023

Günün Köşe Yazıları