10 Ekim’de zırh delindi

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, yapılan itirazı haklı bularak dönemin Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal ile güvenlik ve siyasi şube müdürünün sorumluluklarına ilişkin ön inceleme yapılmasına karar verdi.

21 Mart 2017 Salı, 21:38
Abone Ol google-news

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, dönemin Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal ile güvenlik ve siyasi şube müdürünün 10 Ekim’deki gar patlamasındaki sorumlulukları ile ilgili valilik tarafından ön inceleme yapılmasına karar verdi. Ankara Valiliği’nin gar patlaması mağdurlarının yaptığı şikâyete ilişkin işleme koymama kararını kaldıran mahkeme, böylece gar patlaması ile ilgili olarak kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılmasının da yolunu açtı.

Ankara Garı’nda 10 Ekim 2015’te meydana gelen IŞİD canlı bomba saldırısında 101 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili ihmalleri bulunduğu ileri sürülen kamu görevlileri hakkında müfettişler tarafından hazırlanan raporda ihmal tespitleri yapılmasına rağmen valilik ve savcılık kararlarıyla herhangi bir soruşturma açılmamıştı. Kamu görevlilerinin ihmal iddialarıyla ilgili olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından Ankara Valiliği’ne yapılan şikâyetle ilgili olarak da 1 Kasım 2016’da “işleme koymama kararı” verildi. Bu karara karşı TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ve mağdur Elif Zavar’ın avukatı Nurten Çağlar Yakış tarafından açılan dava sonuçlandı. 3. İdare Dava Dairesi kararında farklı müştekiler tarafından, farklı iddialar öne sürülerek somut olayın incelenmesi istenildiği hatırlatılan kararda bombalı saldırı faillerinin halen Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıklarına dikkat çekildi. Ceza yargılamasındaki mağdurların ifadeleri ve somut olaydaki müştekilerin yeni iddiaları da göz önüne alınarak 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun uyarınca “ön inceleme yapılarak şikâyet edilenler hakkında soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir karar verilmesi gerektiği” belirtilen kararda, dosyanın işleme konulmaması yönünde verilen kararda hukuki isabet görülmediği vurgulandı.

Ön inceleme yapılacak

Bu gerekçeyle itirazın kabulüne karar veren mahkeme, Ankara Valiliği’nin dosyanın işleme konulmaması kararının kaldırılmasına, müştekiler tarafından ileri sürülen iddialarla ilgili olarak şikâyet edilenler hakkında “ön inceleme raporu düzenlenmesinden sonra soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde bir karar tesis edilmesine” hükmetti.