4/B'li çalışana fazla mesai müjdesi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde 657 sayılı Yasanın 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel adına açılan davada; Mahkeme, sözleşmelerde geçen "Normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında ilgiliye herhangi bir ek ücret ödenmez" ibaresi ile "Taraflar bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir" ibaresini hukuka aykırı bularak iptal etti.

06 Eylül 2011 Salı, 08:44
Abone Ol google-news

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Büro-Sen'in Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilen sözleşmeli personel adına açtığı dava sonuçlandı. Sendika, Sözleşmeli Personele ilişkin 2008 yılı Hizmet Sözleşmesinin, idareye tek taraflı fesih yetkisi tanıyan 8. maddesinin (b) fıkrası ve çalışma şartlarına ilişkin 3. maddesinin 2. fıkrası ile 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar başlıklı Bakanlar Kurulu Kararının 13. maddesinin 3. ve 4. paragraflarının iptali istemiyle Danıştay 12. Dairesi'nde dava açmıştı.
 

'Hukuka aykırı'

Danıştay 12. Dairesi, 2008 yılı hizmet sözleşmesinde yer alan; "Normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında ilgiliye herhangi bir ek ücret ödenmez" ibaresi ile "Taraflar bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir" ibaresini hukuka açıkça aykırı olduğunu gerekçelendirerek ibarelerin iptaline karar verdi.

Sendikanın kazandığı dava neticesinde; 4/B'li nüfus çalışanları hem mesai ücretlerine kavuştu hem de önceden haber verilmeden sözleşmelerin feshedilmesi durduruldu.