Alanları kirala sorarlarsa 'park' de

Gölbaşı Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın, Fen İşleri Müdürlüğü’nün bulunduğu binanın ve Mehmet Akif ile Alparslan Türkeş kültür merkezleri binalarının tapuda hala “arsa” olarak kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Belediyenin, imar planında park olarak gösterilen 9 alanın da park yapılmadığı, ticari faaliyet için kişilere ya da şirketlere kiralandığı tespit edildi.

31 Ocak 2020 Cuma, 18:43
Abone Ol google-news

Sayıştay Başkanlığı, Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi’nin AKP yönetimindeki 2018 yılına ait Denetim Raporu’nu yayınladı. 81 sayfalık raporda, çok sayıda usulsüzlük tespit edildi. Sayıştay denetçilerinin raporuna yansıyan bulgulardan bazıları şöyle:

- Birikmiş Amortismanlar Hesabı’nın alacağında kayıtlı olması gerekli tutar 2 milyon 672 bin TL iken 2018 yılı bilançosunda söz konusu hesapta kayıtlı olan tutar 861 bin TL. Dolayısıyla kurumun 2018 yılı bilançosunda Birikmiş Amortismanlar Hesabı, 1 milyon 811 bin TL eksik yer aldı. 

- Tahakkuk ve nakit kayıtları eş zamanlı olması gereken “personel giderleri”, “cari transferler” ile “sermaye transferleri” hesapları birbirlerine eşit değil. İki hesabın toplamındaki uyumsuzluk 1 milyon 529 bin TL.

- Mevzuat faiz gelirleri, yüzde 15 gelir vergisi stopajı düşürülerek net tutar üzerinden muhasebeleştirildi. Hatalı muhasebeleştirme nedeniyle mevduat faizleri, vergi ödemeleri ve benzeri giderler 312 bin TL eksik kaydedildi. 

- Belediye tarafından kiraya verilen 104 adet taşınmaz, duran varlıklarla ilgili hesaplarda izlenmedi. 

- Belediye gelirlerini oluşturan bazı kalemlerde, tahakkukun tahsilata dönüşme oranı düşük kaldı. Önceki yıllardan devrederek gelen alacaklardan ötürü belediye alacakları yıllar içinde zamanında tahsil edilemeden sonraki yıllara aktarılarak, gelir kaybına neden olundu.

- Mal alımları ve yapım işleri toplamları, bütçeye konulmuş olan ödeneklerin yüzde 10’u iken idare bu tutarın üzerine çıktı ve bunun için Kamu İhale Kurulu’ndan herhangi bir uygun görüş almadan mal alımlarında 2 milyon 61 bin TL, yapım işlerinde ise 31 milyon 393 bin TL olmak üzere toplam 2 milyon 92 bin TL tutarında mevzuata aykırı mal ve hizmet alımı yaptı.

- Ruhsatlı olarak faaliyette bulunan ve faaliyet konusu “play station oyun salonu” olan 12 adet işyeri için eğlence vergisi tahakkuk ve tahsil işlemleri yapılmadı.

- Belediyenin Ana Hizmet Binası olan binanın, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nün bulunduğu binanın, Mehmet Akif Kültür Merkezi

olarak kullanılan binanın ve Alpaslan Türkeş Kültür Merkezi olarak kullanılan binanın tapu kayıtlarında halen “arsa” olarak görüldüğü tespit edildi. Dolayısıyla tapuda kayıtlı taşınmazlarından, mevcut kullanım şekli ile tapuda yer alan bilgileri örtüşmemekte. Tapuda kayıtlı olan taşınmazların kullanım şekilleri ile tapu bilgilerinin uyumlu hale getirilerek, cins tashihlerinin yapılması gerekmektedir.

-  İmar planında park alanı olarak tespit edilen 9 adet alan park olarak düzenlenmeyip, genellikle peyzaj ve çiçek, fidan satımı amacıyla ticari olarak faaliyette bulunan şahıs ve şirketlere kiralandı. ANKARA