Çalıştığı kurumu değiştirmek isteyen memura müjde

İstanbul Üniversite Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde daktilograf olarak görev yapan memur İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne mühendis olarak atanmasının ardından kurum değişikliği için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine açtığı davayı kazandı.

22 Ocak 2012 Pazar, 08:56
Abone Ol google-news

Türk Sağlık-Sen'in açtığı dava sonucunda mahkeme başka bir kuruma atanan memura kurum değişikliği için izin verilmemesi işlemini iptal etti. İstanbul Üniversite Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde daktilograf olarak görev yapan Türk Sağlık-Sen üyesi memurun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne mühendis olarak atanmasının ardından kurum değişikliği için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine Türk Sağlık-Sen tarafından dava açıldı.

Davayı görüşen İstanbul 10. İdare Mahkemesi verdiği kararda, kurumlar arası yer değiştirme işleminin idarenin takdirine bağlı olsa da devletin kişilerin maddi ve manevi varlığını geliştirmek gibi bir temel amaç ve görevi olduğuna da dikkat çekildi. Kamu görevlisi için bu koşulların oluşmasında, İdarenin takdir yetkisini de kamu yararı ve hizmet gereklerini dikkate alarak kullanmak zorunda olduğu belirtildi.

 

Kamu yararına daha uygun bulundu

Mahkeme kararında, kamu hizmetlerinin bütünlüğü ve devamlılığı gereği kamu görevlilerinin hizmetlerinden en yüksek oranda yararlandırılacak bir biçimde çalıştırmanın kamu yararına daha uygun olduğu belirtildi.

Kararda ayrıca söz konusu olayda Daktilograf olarak personele ihtiyaç duyulduğu için kurumlar arası geçişe idarenin izin vermediği belirtilse de mühendislik kadrosunun uzman nitelik gerektiren bir kadro olduğuna dikkat çekildi. Kişinin eğitimi ile ilişkili kendi uzmanlık alanında olan bir kadroda çalışmasının kamu hizmet verimliliğini artıracağına dikkat çekildi. Ayrıca bu mühendislik kadrosunda istihdamın çalışanın maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağının da açık olduğu vurgulandı. Tüm bu nedenlerle üniversitenin kurumlar arası geçişe izin vermeme işlemi hukuka uygun görülmeyerek iptal edildi.

'Üniversite mezunu olup da hizmetli kadrosunda çalışanlar var'

Kararla ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci kamu çalışanlarının hizmet verimliliği açısından çalıştırılmasının önemine dikkat çekerek, "Mahkeme kararında kamu çalışanlarının hizmet verimliliği için eğitimlerine, uzmanlık alanlarına uygun kadroda çalıştırılmasının devletin bir görevi olduğuna dikkat çekiyor. İstihdamda çalışanın maddi ve manevi varlığına katkı sağlanması da vurgulanıyor. Fakat ne yazık ki bugün muvafakat verilmediği için eğitimi ile alakası olmayan işlerde çalışan, hatta üniversite mezunu olupta hizmetli kadrosunda görev yapan çalışanlar var. Mahkemenin verdiği karar umarız idarelere bu konuda emsal olur. Bu durumda olan çalışanlar için çareler üretirler. Onların çalışma hayatlarındaki kariyerlerine engel olmaktan vazgeçerler" dedi.