Dünya, anne ve çocuk ölümünün önüne geçemiyor

BM'nin Milenyum Hedefleri arasında anne ve çocuk sağlığına özellikle yer vermesine, çeşitli kurumlar ve hükümetlerle işbirliği içinde yürütülen programlara ve gelişmiş ülkelerden 3. dünyaya aktarılan kaynağa rağmen, dünya anne ve bebek ölümlerinin önüne geçemiyor.

24 Haziran 2009 Çarşamba, 08:05
Abone Ol google-news

BM Çocuk Fonu'nun (UNICEF) yayımladığı ''Dünya Çocuklarının Durumu: 2009'' başlıklı raporda, bazı olumlu adımlara karşın anne ve çocuk ölüm oranlarının hala istenilen düzeye ulaşılamadığı belirtiliyor.

Rapora göre, dünyada her yıl 500 binden fazla kadın hamilelikleri sırasında, doğumda ya da doğum sonrası süreçte hayatını kaybederken, 4 milyon bebek de, doğumlarını takip eden ilk 28 gün içinde, tedavi edilebilir hastalıklar sonucu ölüyor. Çoğu Güney Asya ve Afrika ülkelerinde olmak üzere, her gün bin 500 kadın, hamilelik ve doğum sonrası komplikasyonlar nedeniyle yaşama veda ediyor.

BM'nin Milenyum Hedefleri arasında anne ve çocuk sağlığı konusuna özel önem atfedildiği hatırlatılan raporda, bu hedeflerin yakalanabilmesi için uluslararası toplumun sorunu ''acilen ve kararlılıkla'' ele alması gerektiği vurgulanıyor.

2 dünya arasında uçurum var

Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde anne-çocuk ölümleri, zayıf idari yapılar, teknik ve lojistik kapasite, yatırımın azlığı ve kalifiye personel eksikliği gibi nedenlere bağlı olarak arzu edilen rakamlara düşürülemiyor.

Anne çocuk sağlığına ilişkin gelişmelerin, diğer insani alanlara oranla yavaş kaldığına işaret edilen raporda, ''Anne çocuk sağlığı konusunda, gelişmiş dünya ile gelişmemiş ve gelişmekte olan dünya arasındaki farklılıklar, diğer tüm konulardan daha fazla ve derindir'' ifadelerine yer veriliyor.

UNICEF'in 150'den fazla ülkeden alınan verilerle hazırladığı 200 sayfalık rapor, az gelişmiş ülkede yaşayan bir kadının, hamilelikte, doğumda ve sonrasında ölme riskinin, gelişmiş ülkede yaşayan bir kadından 300 kat fazla olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Raporun dikkat çektiği bir diğer çarpıcı gerçek ise, sadece temel sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi durumunda, az gelişmiş dünyadaki ölümlerin yüzde 80 oranında azaltılabilecek olması.

Milenyum hedefleri ve acil alınması gereken önlemler

BM'nin 2000 yılındaki zirvesinde 189 ülke temsilcisi tarafından imzalanan, ülkelere 2015 yılına yönelik hedefler gösteren Milenyum Deklarasyonu'nda, 2015 yılında yeni doğan ve 5 yaş altı çocuk ölümlerinin üçte iki, doğum ve sonrası anne ölümlerinin ise dörtte üç oranında azaltılması öngörülüyor.

UNICEF'in raporunda, bu hedeflere ulaşılabilmesi için az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde acilen iyileştirilmesi gereken alanlar şu şekilde sıralanıyor:
''Doğum öncesi kontrol, doğumun ehliyetli kişi yanında yapılması, acil durumda kadın hastalıkları ve doğum servislerine erişim, uygun beslenme, doğum sonrası bakım, yeni doğan bakımına ilişkin bilgi düzeyinin artırılması, bebek beslenmesi ve hijyen konularında bilgilendirme.''

Sıralanan alanlardaki gelişmelerin, gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki uçurumun kapanmasına yardımcı olacağı işaret edilen raporda, ''Tüm bu konuların, birlikte ve koordinasyonlu olarak, kadın haklarının gelişimini destekleyen bir çerçeve içinde uygulanmaması'' durumunda, kalıcı ve sürdürülebilir başarıya ulaşılamayacağı uyarısı yapılıyor.