EPDK'dan doğalgaz kararı

EPDK'nin Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

12 Ocak 2021 Salı, 10:45
Abone Ol google-news

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gazda piyasa işletmecisinin, organize toptan doğal gaz satış piyasasında katılımcı risklerinin yönetilmesini sağlayarak teminatların hesaplanması, uygulanması ve muhafazası gibi faaliyetlerini sadece Piyasa İşletim Usul ve Esasları'na (PUE) göre değil, Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları'nda (VGPUE) belirlenen koşullar çerçevesinde de gerçekleştirmesine karar verdi. 

EPDK'nin Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, vadeli doğal gaz piyasasında işlem yapmak isteyen piyasa katılımcıları, Standart Taşıma Sözleşmesi (STS) ve Sürekli Ticaret Platformu (STP) katılım anlaşmasına ilave olarak Vadeli Doğal Gaz Piyasası (VGP) katılım anlaşmasını da imzalayacak. VGP katılım anlaşması STP katılım anlaşması süresince geçerli olacak.

???????Böylece piyasa katılımcısı sıfatını kazanan sistem kullanıcıları, VGP katılım anlaşmasını imzalamak ve VGPUE'de belirtilen diğer hususları yerine getirmek kaydıyla VGP'de işlem yapmaya hak kazanacak. Her piyasa katılımcısı, piyasa işlemlerinin uzlaştırılmasını temin ederek, STP ve VGP katılım anlaşması gereğince piyasa işletmecisini aracı olarak atamakla yükümlü olacak.

Öte yandan, piyasa işletmecisi tarafından açıklanacak günlük referans fiyat ve günlük gösterge fiyatını da kapsayan fiyatlar, kesinleşmiş eşleşmelerin fiyatlarından ve teslim gününden hareketle PUE ve VGPUE hükümleri çerçevesinde hesaplanacak. Piyasa işletmecisi, taşıtanların iletim sistemindeki dengesizliklerinin uzlaştırılmasını, İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD), PUE ve VGPUE'de belirtilen koşullar çerçevesinde iletim şirketi adına ay sonunda günlük bazda gerçekleştirecek.

Piyasa işletmecisi, vadeli doğal gaz piyasasında, piyasa katılımcılarının bir veya birkaçının temerrüde düşmesi halinde ise oluşabilecek zararların ilgili piyasa katılımcılarının teminatlarını aşan kısmı için kullanılmak üzere temerrüt garanti hesabı oluşturacak. 

Bu yönetmelik ve VGPUE kapsamında, VGP'de sunulan teklifler piyasa katılımcıları arasında ayrım gözetilmeksizin değerlendirilecek. Piyasa işlemleri, seans süresince sürekli ticaret esasına dayanarak, STP üzerinde gerçekleştirilecek. Piyasa işlemlerinin uzlaştırmasında, her bir kesinleşmiş eşleşmenin sonucunda oluşan eşleşme fiyatları kullanılacak.

STP'de piyasa katılımcıları tarafından verilen teklifler sonucunda meydana gelen eşleşmeler, piyasa işletmecisi tarafından yönetmelik, PUE ve VGPUE çerçevesinde onaylandığında kesinleşmiş eşleşme statüsü kazanacak.