Et fiyatlarını masaya yatırdılar

MÜSİAD Gıda ve Tarım Sektör Kurulu Başkanı Dr. Halim Aydın'ın başkanlığında, YESİAD, İYSAD, YESİDEF, TÜREF, ETBİR, SGP ve MÜSİAD Gıda ve Tarım Sektör Kurulu'nun yetkilileri et fiyatlarını gerçekleştirdiği toplantıda değerlendirdi.

27 Nisan 2010 Salı, 13:31
Abone Ol google-news

MÜSİAD Gıda ve Tarım Sektör Kurulu Başkanı Dr. Halim Aydın'ın başkanlığında, Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu, İstanbul Kasaplar Odası, İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği, Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu, Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği, Et Üreticileri Birliği, Sağlıklı Gıda Platformu yetkilileri et fiyatlarını masaya yatırdı. Toplantının ardından yapılan yazılı bildiride, et fiyatlarının, perakende ve toptan tüketicilerini rahatsız edecek bir seviyeye çıktığının görüldüğü belirtilerek, "Türkiye şartlarında toptan kemikli karkas etin kilosu 10-14 TL olması gerekirken 17 TL'nin üzerinde seyretmektedir. Bu durum tüketicileri, sektörün üreticilerini ve sektöre bağlı alt sektör işletmelerini olumsuz yönde etkilemektedir" denildi.

 

Sektörün önerileri

Bildiride, şu konulara dikkat çekildi:
-Et ithalatının, Et ve Balık Kurumu tarafından yapılması takdirler karşılanmıştır. Ancak, ulusal et üreticilerin ve alt sektörlerin zarar görmemesi ve sektörde ileriye yönelik risklerin bertaraf edilmesi için, ithalatın yapılması esnasında ithalat komisyonu içerisinde meslek örgütleri, STK'lardan, sanayicilerinden temsilci bulundurulması noktasında çalışma yapılmalı.
-Yapılacak ilk şey 4 - 6 aylık damızlık dana ithalatıdır. Böylece yükselen et fiyatlarının kısa sürede düşmesine yardımcı olunmalı.
-Karkas et ithal edilmemesi önerilmektedir, eğer ithalatı yapılacaksa da Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kamu ihtiyaçlarının karşılanacağı kadar, yine Et ve Balık Kurumu tarafından ithal edilmesine dikkat edilmeli.
-Et ve Balık Kurumu sektör de düzenleyici fonksiyona sahip olmalı bunun için de, piyasa şartlarında arz ve talebi dengelemeli (Fiyatlar düştüğünde stoklamaya yönelmeli, fiyatlar yükseldiğinde piyasaya et ve süttozu sürerek et ve süt fiyatlarını denge de tutmalı) . Yani Et ve Balık Kurumu sektörel bir aktör olarak değil dengeleyici bir faktör olarak aktif rol olmalı.
-Ne tür bir ithalat yapılırsa yapılsın, et veya canlı hayvanların alınmadan önce, halk sağlığı açısından sıkı bir denetimden geçirilmelidir. Özellikle GDO denetimine tabi tutulmalı. Muhtelif hastalık testlerinden geçirilmeli.
-Yerli üreticiyi korumak amacıyla kesimlik kuzu ithalatına izin verilmemeli ve üretimi için özel teşvik verilmeli.

 

"KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli"

-Kayıt dışını önlemek amacıyla KDV oranları yüzde 8'den 1'e düşürülmeli.
-Sütçü damızlıkların kesilmemesi için etkin denetim yapılmalı.
-Batı ve Doğu da hayvan organize sanayi bölgelerinin oluşturulmalı.
-Etkin bir denetim şartı ile et ithalatın da Balkanlar ve orta Asya ülkeleri gibi yakın ülkelerden de et ithalatına izin verilmeli.
-Mera alanlarının genişletilmesi ve Mera Islah Kanunu'nun etkin bir şekilde uygulanması, hayvancılık sektöründe üretimin gelişmesi için, hayvancılığa elverişli yerlerde, Milli Park ve SİT alanları engeli kaldırılmalı.
-Marmara Bölgesi gibi, tüketimin yoğunlukta olduğu yerlerde, özel sektöre yeni mera alanların tahsisi yapılmalı, ilgili yem bitkisi üretim teşviklerinin ve tarım içerisinde hayvancılığa verilen payı arttırılmalı.
-Yerli ırkların ıslahına yönelik çalışma hızlandırılmalı ve yerli etler farklı bir kategoride pazara sunulmalı.
-Gebe hayvan, süt kuzusu ve düve kesim yasağının denetlenmesine yönelik çalışmalar arttırılmalı.
-Özel sektör denetleyici veterinerlerini ilgili meslek odalarından temin etmeli, veterinerler rotasyonla çalıştırılmalı.
-Türkiye'nin iklim koşullarına göre, özellikle besi ve damızlık hayvan türü ithalatı yapılmalı.
-Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, sektörle ilgili ithalat, üretim, satış ve kesim yapılırken, yani tohumlamadan-kesime kadar olan bütün aşamalar da işletmelerin denetiminin etkin bir şekilde yapılması oldukça önemli ve kritik bir durum arz etmektedir. Bu konuda kanun ve yönetmeliklerin etkin bir şekilde uygulanması zarureti vardır. Özellikle canlı hayvan sayısının kayıt altına alınarak reel bir hayvan nüfus tespitinin yapılması şarttır.