İşçi kadın için 600 gün koşulu

Kamuoyunda çok tartışılan aile paketi yasa tasarısı Meclis’e sunuldu.

27 Ocak 2015 Salı, 02:00
Abone Ol google-news

Hükümet, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı, “çok çocuğu teşvik” amaçlı hazırlanan ve
“kadını iş yaşamından uzaklaştırılacağı” gerekçesiyle kamuoyunda çokça tartışılan “aile paketi”nin yasal altyapısını oluşturacak yasa tasarısını TBMM’ye sevk etti.

“Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Paketi”nin yasa tasarısında dikkat çeken maddeler şöyle:

* Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memura 8 hafta izin verilecek.

* Kadın memur istemesi durumunda analık izni sonrasında; birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, üçüncü doğumda 6 ay süreyle yarızamanlı mesai yapacak. Çocuğun engelli doğması durumunda bu süre hepsi için 12 ay olacak. Evlat edinen memur da bu haktan yararlanabilecek. Bu sürede mali ve sosyal haklarda kesinti yapılmayacak.

* Kadın işçilerin söz konusu olanaktan yararlanmaları durumunda çalıştıkları süre işveren tarafından ödenirken, çalışmadıkları süre Fon’dan karşılanacak. Ödenecek ücret günlük asgari ücretin yüzde 80’i kadar olacak. Kadın işçinin bundan yararlanması için, doğumdan önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması şartı aranacak.

* Türk vatandaşlarına doğan ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılacak. Kamuda işçi statüsünde çalışanların toplusözleşmelerinde veya bireysel sözleşmelerindeki doğum yardımı, yasayla öngörülen miktarın altındaysa, bu fark devlet tarafından ödenecek. Memurlar için de tasarıda öngörülen yardım prosedürü uygulanacak.

* Çocuğu olan anne ya da baba isterlerse, ilköğretim çağına gelen çocukları için çocuk okula başladıktan sonraki ay başına kadar normal çalışmasüresinin yarısı kadar çalışabilecek.

 

Çeyiz parası unutuldu

Tasarıda, genç yaşta evliliğe özendirme olarak tepki çeken çeyiz paketinin yer almaması dikkat çekti. Ebeveyn çocuğu için çeyiz hesabına ne kadar yatırdıysa, devlet de bunun yüzde 15’i kadar katkı sağlayacaktı.