Katılım esasları çerçevesinde faaliyet gösteren emeklilik şirketleri, bünyelerinde danışma komitesi oluşturacak

Katılım esasları çerçevesinde faaliyet gösteren emeklilik şirketleri, faaliyetlerinin katılım esaslarına uygunluğunun sağlanması ve takibi maksadıyla bünyelerinde danışma komitesi oluşturacak.

19 Aralık 2020 Cumartesi, 11:02
Abone Ol google-news

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun,  Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, emeklilik şirketi, faaliyetlerinin katılım esaslarına uygunluğunun sağlanması ve takibi maksadıyla bünyesinde danışma komitesi oluşturacak.  

Danışma komitesinde asgari üç üye olacak. Üyelerin görevi azami üç yıl sürecek. Görev süresi biten üye tekrar seçilebilecek. Görev süresinin bitmesi, görevin sonlandırılması, istifa gibi nedenlerle boşalan üyenin yerine en geç 2 ay içinde yenisi seçilecek. Üyelerden en az üçte ikisinin yurt içinde yerleşik olması gerekecek. ???????

Komite üyelerinin, görevlendirilme tarihinden önceki son 1 yıl içinde şirkette veya kuruluşta çalışmamış olmaları, eş ve/veya çocuklarının şirket veya kuruluşta yönetici pozisyonunda yer almamaları, şirket veya kuruluşun hakim ortağının, yönetim kurulu üyelerinin veya genel müdürünün eşi veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sıhri hısımı olmamaları gerekecek.

Yönetim kurulunca danışma komitesi üyesi olarak görevlendirilecek kişilerin eğitimine ve mesleki deneyimine ilişkin bilgi ve belgeler Kuruma bildirilecek. Bildirimin ulaştığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde Kurumca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin görevlendirmesi yapılabilecek. ???????

Katılım emeklilik fonlarının kurulması, portföylere alınan varlıkların seçimi, kesinti yapısı, sunulan ek faydalar ve plan kapsamındaki diğer hususlar, katkı payı tahsilatı, cayma, ayrılma, aktarım ve emeklilik işlemlerinde nakit olarak yönetilen tutarların işlem gördüğü hesapların seçimi, katılım esaslarına uygunluğu danışma komitesince onaylanması gereken bireysel emeklilik faaliyetleri arasında yer alacak. 

Söz konusu faaliyetlerin danışma komitesince onaylandığı şekliyle uygulanmasından şirket yönetim kurulu sorumlu tutulacak.

Katılım esaslı hayat sigortacılığı faaliyetinde bulunmayan ve emeklilik fonlarının tamamı katılım emeklilik fonlarından oluşmayan şirketler, danışma komitesi fonksiyonunu dışarıdan hizmet alımıyla gerçekleştirebilecek. Bu şirketler, bünyesinde katılım uyum birimi kuracak veya bu biriminin faaliyetlerinden sorumlu yeterli sayıda personel görevlendirecek.

Kuruluşlar, katılım sigortacılığı faaliyetleriyle sınırlı olmak üzere, varsa katılım esasları çerçevesinde sunulması planlanan ürün veya hizmetlerde, düzenlenecek form, sözleşme, poliçe ve bilgilendirme metinlerinde, havuz, fon ve hesapların yönetiminde danışma komitesinin onayını alacak.

Emeklilik şirketi, katılım esaslı faaliyette bulunabilmek için unvanında katılım ibaresi bulunan emeklilik planı kuracak. Bu plana sadece katılım emeklilik fonları dahil edilebilecek.

PENCERE USULÜYLE FAALİYET GÖSTEREN SİGORTA ŞİRKETLERİ SONA ERECEK

Pencere usulüyle faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin faaliyet süresi 31 Aralık 2021'de sona erecek. Bu tarihten itibaren, sahip olunan portföy, sigortalıların onayı dahilinde katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunan diğer sigorta şirketlerine devredilecek. İlgili sigortacılık mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla söz konusu devir, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iznine tabi olacak.

Anılan şirketler de müstakil katılım uyum birimi kurabilecek veya söz konusu birimin faaliyetlerinden sorumlu yeterli sayıda personel görevlendirebilecek, danışma komitesi fonksiyonunu dışarıdan hizmet alımıyla gerçekleştirebilecek.

Yönetmeliğin pencere usulüyle faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin faaliyet süresine ilişkin hükmü bugünden itibaren, diğerleri ise 6 ay sonra yürürlükte olacak.