Kriz kamu zararını hatırlattı

MEB, bütün illere gönderdiği genelgeyle kamu harcamalarının şeffaflaşması için adım attı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi, 22:03
Abone Ol google-news

Ekonomik kriz, Milli Eğitim Bakanlığı’na kamu kaynaklarının doğru kullanılmasını hatırlattı. Bütün illere genelge gönderen bakanlık, harcamaların şeffaflaşması için adım attı. Kamu zararlarının tespit edilmesini isteyen MEB; kontrol, denetim veya inceleme adımlarının işletilmesini, “değerlendirme formu” oluşturularak zararların takip edilmesini istedi. MEB bütçesinin kriz nedeniyle kesintiye uğramasından dolayı, yurtdışındaki okullara ayrılan pay ve imam hatip yatırımlarının ardından kurum yöneticilerinden elde kalan kısıtlı kaynakları doğru kullanmalarını istedi. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan “Kamu Zararı” başlıklı genelge Bakan Ziya Selçuk imzasıyla bütün il ve ilçelere gönderildi. Kamu zararına ilişkin tanımlama, yasal mevzuat ve denetimlerin anlatıldığı genelge ile Selçuk, taşra teşkilatını uyardı. MEB genelgesinde kamu zararı kapsamında; “karar, onay, sözleşme ve benzeri belgelerde belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması”, “iş yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan önce ödeme yapılması”, “transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması” “rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması”, “kamu idarelerine ait malların kiraya verilmesi, tahsisi, yönetimi, kullanımı ve elden çıkarılması işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması”, “kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek mali külfet getirilmesi”, “mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması” başlıkları sıralandı.

Zarar değerlendirme formu
Bakanlık, Sayıştay denetimlerinin dışında taşra teşkilatından kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen zarara ilişkin hususların, ilgili harcama yetkilisinin görüşünü de içeren ve harcama birimi tarafından düzenlenen “Değerlendirme Formu” oluşturulmasını istedi. MEB, taşrada en üst yöneticisi tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, kamu zararının oluştuğuna karar verilmesi halinde “Değerlendirme Formu” ile zararın tespitine ilişkin belgelerin takibe alınıp yetkili birime gönderilmesini ve tazmini için yasal süreçlerin başlatılmasını istedi. Sayıştay denetçileri tarafından yapılan denetim sonucunda, kamu zararına ilişkin hususları içeren ve bilgi amaçlı olarak üst yöneticiye gönderilen sorgulardan taşrayı ilgilendirenlerin de ilgili il ve ilçelere gönderileceği belirtildi. Bu kapsamda Sayıştay bulgularının ihbar kabul edilerek kontrol, denetim ve inceleme başlatılması talimatı verildi. Kamu zararından doğacak alacakların sağlıklı kayıtlarının tutulmasını isteyen Bakanlık, her kaydın ayın sonuna kadar takibe yetkili birime bildirilmesini ve birimlerin de e-alacak modülünde tahsile ilişkin belgeye dayanarak tahsil işlemlerini başlatmalarını istedi.
Bakanlık’ın illere gönderdiği talimata göre, her denetimin ardından kamu zararlarına ilişkin form doldurulacak. Kamu zararının konusunun ardından taşradaki harcama yetkilisi dosya üzerindeki ilk incelemeleri tamamlayacak. Yapılan incelemelerin ardından zararın tahsili için imzalanan form, takip birimine yönlendirilecek.