Mahkeme ekosistemi yok saydı

Zonguldak İdare Mahkemesi, Amasra’da kurulması planlanan Hema Termik Santralı projesine verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” raporunun iptaline yönelik davayı reddetti.

31 Mayıs 2018 Perşembe, 22:22
Abone Ol google-news

Zonguldak İdare Mahkemesi, Amasra’da kurulması planlanan Hema Termik Santralı projesine verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” raporunun iptaline yönelik davayı reddetti. Hattat Holding tarafından, 100 bin kişinin faydalandığı Kavşak Suyu Havzası’na kurulmak istenen santralla ilgili görüş bildiren bilirkişi, karara itiraz etti. Ret oyu kullanan Orman Yüksek Mühendisi termik santralın çalışma süresinin 30 yıl olduğunu anımsatarak “ÇED raporunda iklim değişimi - karbon döngüsü konusu raporda yeterince işlenmemiş. Tesisin yapım ve işletme aşamasının başlaması ile bölge koşullarının etkilenmesi sonucu doğabilecek çevresel etkileri uzun dönemli olacak, bölgenin hassas orman ekosistemlerinin sağladığı hizmet ve fonksiyonlar gözardı edilemez” dedi. Mahkeme bilirkişinin şerhine karşın davayı reddetti. Karar üzerine Bartın Platformu yaptığı açıklamada kararı temyiz edeceklerini duyurdu. Platform üyeleri “Amasra’yı ve geleceğimizi korumak için mücadelemiz sonuna kadar sürecek” diye konuştu.

Bölge sakinleri “Davacıyım” kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya imza atan 2 bin 19 kişi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı HEMA Elektrik Santralı’nın ÇED olumlu kararının iptaline yönelik dava açmıştı.