Modern Avrupa’nın ilk savaş karşıtı metni

Tatlı Gelir Yaşamayana Savaş, modern Avrupa’nın savaş karşıtı ilk metni. Barışçıl perspektifler uluslararası hukukun görüş alanına girmeden önce modern savaş eleştirisinin temellerini atan Erasmus, 1515 tarihli bu denemesinde; barışı her şeyden önce varoluşsal bir zorunluluk olarak ortaya koyar.

24 Temmuz 2020 Cuma, 16:33
Abone Ol google-news

TATLI GELİR YAŞAMAYANA SAVAŞ

Hümanistlerin prensi Erasmus, barışçıl perspektifler uluslararası hukukun görüş alanına girmeden önce modern savaş eleştirisinin temellerini attı. Kuzey Avrupa Rönesans’ının bu büyük ustası, savaşı yalnızca dinsel nedenlerle değil aynı zamanda rasyonel karşı savlarla da belirgin şekilde kınadı. Modern düşünce tarihinde barış elçisi olarak anılabilecek biri varsa, bu şeref öncelikle Erasmus’a aittir.

Tatlı Gelir Yaşamayana Savaş, modern Avrupa’nın savaş karşıtı ilk metni. 1515 tarihli bu deneme, savaşa aşina olmayanları ve bu uğurda her türlü riski almaya hazır olanları uyarır. Cicero’dan bu yana tartışılagelen adil savaş fikrini reddeden ve devletler arası anlaşmazlıklarda tarafsız yargılayan bir merci bulmanın mümkün olmadığını belirten Erasmus, barışı her şeyden önce varoluşsal bir zorunluluk olarak ortaya koyar.

Tatlı Gelir Yaşamayana Savaş / Desiderius Erasmus / Çeviren: Şebnem Sunar / Can Yayınları / 80 s.