OHAL düzenlemesi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, memurluk ve kamuya girişlerde güvenlik ve arşiv soruşturması şartı getiren yasa maddesini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Kararın gerekçesinde, iptal edilen yasa maddesinde “güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasına konu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğuna, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağına, hangi mercilerin soruşturma ve araştırmayı yapacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı” ifade edildi.

30 Kasım 2019 Cumartesi, 02:00
Abone Ol google-news

AYM, CHP’nin, 7070 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun’un bazı maddelerinin iptali için yaptığı başvuruyu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, kanunun, kamu görevi ve memuriyete girişte “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması şartı” arayan düzenlemesinin iptaline hükmetti. Yüksek Mahkeme, “terör suçlarından hükümlü bulunup başka suçtan tutuklu halde olanların” cezaevinde avukatları ile yaptıkları görüşmelerin kayıt altına alınması, birbirlerine verdikleri belgelere el konulması ve görüşmelerin sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemelerin de iptaline karar verdi. İptal kararının gerekçesinde, söz konusu kuralla, devam eden soruşturma ve davalar bakımından müdafi yardımından yararlanma hakkına kısıtlama getirildiği vurgulandı. 

‘AVUKATLARA MEN’ İPTAL

AYM ayrıca, terör suçları ile ilgili soruşturulan müvekkilleriyle aynı suçtan soruşturma ya da kovuşturma geçiren avukatların 1 yıl boyunca müdafilikten men edilmesine ilişkin düzenlemeyi de iptal etti. Sağlık Bakanlığına personel alımında sözlü sınav ve yerleştirmelerle ilgili esasların Sağlık Bakanlığınca belirlenmesi yönündeki kanun maddesinin de iptaline hükmeden Yüksek mahkeme, iptal kararlarının 9 ay sonra yürürlüğe girmesini de hüküm altına aldı.