Sağlık Bakanı'ndan şehir hastanesi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Şehir hastanelerini üniversiteler hastanesi yapmayı planlıyoruz" dedi.

25 Kasım 2018 Pazar, 10:24
Abone Ol google-news
<video:1151110>

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinde "hasta garantisi" iddialarına ilişkin, "Şehir hastanelerinde ne muayene veya poliklinik hizmetlerinden ne ameliyat doluluk oranında ne yatak doluluk oranında ne hasta sayısında herhangi bir garanti yoktur." dedi.

Koca, CNN Türk'te katıldığı programda, sağlık gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüm vatandaşlara sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun şekilde sunulması vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Koca, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç duyan herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmak istediklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığına bağlı 630 bin, kamu ve özelde ise toplam 1 milyon 25 bin sağlık çalışanı bulunduğunu aktaran Koca, sağlıkta insan kaynaklarının yapılan planlamalar çerçevesinde hızla arttığını ifade etti. Gelişen toplum beklentilerini ve yeni ortaya çıkan durumları başarıyla karşılayacak sağlık insan gücünün en uygun sayıda ve yüksek kalitede eğitilmesinin sağlanması gerektiğine işaret eden Koca, bunun için Bakanlığın eğitim kurumları ile her zaman iş birliği içinde çalışacağını vurguladı. 

Bakan Koca, bugün ihtiyaç duyulan sağlık personelinin değil, geleceğin sağlık teknolojilerini ustalıkla kullanabilecek sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, meslek eğitiminde hedefin sadece kontenjan değil, kaliteli eğitim olduğuna dikkati çekti. 

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını ve memnuniyetlerini yükseltmek üzere düzenlemelere vakit geçirmeden başladıklarını da belirten Koca, hekimlerin emekli maaşlarına ilişkin bilgi verdi.

- Sağlıkta şiddetin önlenmesi 

En önemli gündem maddelerinden birinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi olduğunu vurgulayan Koca, şiddetin sadece sagˆlıkc¸ılara yo¨nelik degˆil, bu¨tu¨n insanlar ic¸in kabul edilemez olduğunu ifade etti. Çok yo¨nlu¨ bir yaklas¸ımla tedbirlerin artırılmasının önemine değinen Koca, "Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı hazırlıyoruz." dedi.

Koca, hasta ve sagˆlık personelinin bulus¸tugˆu fiziksel ortamların rehabilitasyonu, sagˆlık personelinde yorgunluk ve bitkinligˆe yol ac¸an as¸ırı is¸ yu¨ku¨nu¨n azaltılması, doktorların malpraktis ve tazminat tehdidinden kurtarılması, vatandas¸ların sagˆlık okuryazarlıgˆının artırılması, sagˆlık hizmeti verme ve hizmet alma ku¨ltu¨ru¨nu¨n toplumsal barıs¸ anlayıs¸ıyla gelis¸tirilmesi, hasta hekim iletis¸imini gelis¸tirici eylemlerin hayata gec¸irilmesi için caydırıcı cezai yaptırımların uygulanması gerektiğini söyledi.

"Yeni kanunda sagˆlıkta s¸iddete kars¸ı caydırıcılıgˆı tes¸vik edecek bir du¨zenleme yaptık." bilgisini veren Koca, sagˆlık personeline s¸iddet uygulayanların s¸ikayete gerek kalmaksızın dogˆrudan kolluk kuvvetlerince yakalanarak karakolda serbest bırakılmaksızın adli is¸lemleri tekemmu¨l etmek u¨zere cumhuriyet savcılıgˆına sevk edilmesi, cumhuriyet bass¸savcılıgˆınca dosyanın tekemmu¨l ettirilmesi, magˆdur veya tanık olan sagˆlık personelinin ifadesinin is¸ yerinde alınmasının yasal zorunluluk haline geldiğini aktardı.

Koca, Ceza Kanunu'nda sadece sagˆlık c¸alıs¸anlarına yo¨nelik degˆil, bu¨tu¨n s¸iddet olaylarında, hırsızlık, gasp ve benzeri olaylarda herkesi ilgilendiren kamu vicdanını rahatlatıcı genel bir du¨zenlemenin yapılması gerektigˆini düşündüğünü bildirdi. 

- "Hedefimiz, Türkiye genelinde 150 bin yatak kapasitesine ulaşmak"

Sagˆlıkta Dönüs¸üm Programı bas¸ladıgˆında mevcut hastanelerin yaş ortalamasının 48 olduğunu belirten Koca, birçogˆunun da deprem güvenligˆi ve fonksiyonel açıdan çok kötü durumda bulunduğunu ifade etti. Koca, "2023 hedefimiz Türkiye genelinde 150 bin yatak kapasitesine ulaşmak." dedi.

Özellikle büyük yapıların kamu-özel is¸ birligˆi modeliyle yapılmasının programlandığını anlatan Koca, bu şekilde önemli avantajların söz konusu olduğunu söyledi. Koca, bu şekilde hastane inşa süresinin kısaldığını, uzun süreli bakım ve onarım maliyetleri ile idame risklerinin özel sektöre ait olduğunu, yatırım yükünün uzun yıllara yayıldığını kaydetti. 

- Şehir hastaneleri 

S¸ehir hastanelerinde, sadece bir hastanenin degˆil, alanında özelles¸mis¸ çok sayıda hastanenin bir arada oldugˆuna işaret eden Koca, bu hastanelere bas¸vuran hastaların, sagˆlıkla ilgili sorunlarının tamamının bir merkezde sonuçlandırılacağını belirtti. Koca, "Şehir hastanelerini bir hastane şehri gibi planlıyoruz. Bölgesinde en üst seviyede hizmet verebilecek şekilde olmasını istiyoruz." diye konuştu. 

Koca, şehir hastanelerinin üniversite hastanelerine açılmasının, hem hizmet kalitesine hem de üniversitelerin yeni bir açılım yapmasına fırsat sagˆlayacağını ifade etti. Koca, bundan sonraki dönemde birden fazla üniversite ile birlikte kullanım protokolü yapılacağını aktararak, özellikle üniversitelerle iş birliği içinde olunacağını ve birlikte kullanım sağlanacağını vurguladı. 

Bakan Koca, üniversiteler ile is¸ birligˆi içinde Türkiye'yi sağlık turizminde önemli bir marka haline getirmek hedefinin en önemli taşlarından birinin şehir hastaneleri olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Şehir hastaneleri projelerinde hastanenin yapılacağı hazine arazisinin yüklenici firmaya ücretsiz verilmesinin de söz konusu olmadığının altını çizen Koca, "Şirketin inşaata başlayabilmesi amacıyla arsanın üst kullanım hakkı devredilmekte ve 25 yılın sonunda arsa ve bina tüm takyidatlardan arınmış bir şekilde kamuya devredilmektedir." bilgisini verdi.

Koca, "Ne Hazine ne Sağlık Bakanlığı ile kamu özel iş birliği sözleşmelerine yönelik bugüne kadar hiçbir borç üstlenim anlaşması imzalanmamıştır." dedi.

Ön Yeterlilik I·hale I·lanı'nın kamuoyuna Resmi Gazete ve ulusal basın aracılıgˆıyla duyurulduğunu vurgulayan Koca, şu an ihale as¸amasında olan projelere 17 firmanın katıldığını belirtti.

Kamuoyunda bazı platformlarda dile getirilen "şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği"ne ilişkin iddiaların da doğru olmadığına işaret eden Koca, "Şehir hastanelerinde ne muayene veya poliklinik hizmetlerinden ne ameliyat doluluk oranında ne yatak doluluk oranında ne hasta sayısında herhangi bir garanti yoktur. Çok net ifade ediyorum." şeklinde konuştu. 

Koca, şehir hastanelerinde arsaların firmalara ücretsiz verildiğine yönelik iddiaların da gerçek dışı olduğunu belirterek, "Yapılan şu; üst kullanım hakkı 25 yıl için veriliyor. Mülkiyeti tamamen bizde. Süre sonunda bina ve içerisindekiler dahil her şeyiyle bize devredilecek." diye konuştu. 

- Sağlık turizmi  

Sagˆlık turizminin en önemli stratejik hedeflerden biri olduğunun altını çizen Koca, "Sagˆlık turizmini bir devlet politikası haline getirmek istiyoruz." dedi.

Tu¨rkiye'deki sağlık hizmetlerinin hem uygun fiyatlı hem de son derece kaliteli olduğunu ifade eden Koca, "Sagˆlık turizmi son on yılda yaklas¸ık on kat arttıa ama sagˆlık hizmetlerinde geldigˆimiz nokta du¨s¸u¨nu¨ldu¨gˆu¨nde potansiyelimizin çok altındayız." diye konuştu.

Öte yandan Bakan Koca, antibiyotik kullanımının akılcı ilaç uygulamaları ile azaldığını ancak daha da azaltılması gerektiğini vurguladı. 

Koca, tütün kullanımı ile mücadele kapsamında da sigara paketlerinde "tek tip" uygulamasına geçileceğini anımsattı.

İlaç teminine ilişkin olarak da Koca, "Ruhsatlı ilaçların hepsini ödüyoruz. Bir şekilde literatürde ve hekimin uygun gördüğü ilacı da dışarıdan temin ederek ödüyoruz." dedi.