Şarap üreticileri için araştırma

CHP, şarap üreticilerinin ve üzüm yetiştiricilerinin karşılaştığı sorunların belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

12 Haziran 2009 Cuma, 09:15
Abone Ol google-news

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve arkadaşlarınca TBMM Başkanlığı'na sunulan önergede, Türkiye'nin, şaraplık üzüm üretiminde İspanya, Fransa ve İtalya'dan sonra 4. sırada yer aldığı belirtildi.

Önergede, ülkedeki yaş üzüm üretimi yaklaşık 4 milyon ton olmasına karşın, bu miktarın ancak yüzde 2'sinin şarap üretiminde değerlendirildiği ifade edilerek, Türkiye'nin, 150 milyar dolar büyüklüğündeki şarap dış satımındaki payının, ancak 4 milyon dolar olduğu bildirildi.

Türkiye'nin bu konudaki mevcut potansiyeli saptanarak, etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi için, siyasi iktidarlara göre değişmeyen bir devlet politikasının derhal oluşturulması gerektiği belirtilen önergede, şöyle denildi:
''Ülkemizin, yaş üzüm üretimi için uygun toprak ve iklime sahip olması çok büyük bir avantajımızdır. Ancak şaraplık üzüm çeşitlerinin istenilen miktar ve kalitede bulunmaması da başka bir gerçektir. Şarapçılığa uygun üzüm türlerinin bölgesel tespiti yapılarak kaliteli şarap üretimine elverişli çeşitlerin üretiminin arttırılması gerekmektedir. Ülkemizde hala şarap üretimi ile ilgili, coğrafi bölge tanımı tam olarak yapılmamıştır.

Bugün dünya şarap pazarında pay sahibi birçok ülke, gerekli üzümü dışarıdan alırken, ülkemiz dünyanın 4. bağcılık ülkesidir. Ama bu zenginliğimizi geliştirecek mevcut ulusal politikalarımız ve hedefimiz yoktur. Bir taraftan şarap üreticisi yüksek vergilerle sıkıştırılırken, bir yandan da bağcılığımız kendi haline bırakılmaktadır. Bugün ülkemizde neredeyse şarapçılığa ideolojik bir yaklaşımla bakılmakta olup satış ve tüketim yerleri kısıtlanmaktadır, şarap sektörü cezalandırılmaktadır.''


Üretici desteklenmeli, teşvik edilmeli

Önergede, modern bağcılık ve kaliteli üzüm üretimi için, üreticinin desteklenmesi, teşvik edilmesi, yönlendirilmesi ve eğitilmesi gerektiği vurgulandı.

İçki ruhsatı işinin İçişleri Bakanlığı'ndan alınarak belediyelere verilmesi ve internet üzerinden şarap satışının yasaklanmasının şarap üretimini, satışını azalttığı ve kayıt dışı ekonomiyi teşvik ettiği ifade edilen önergede, Türkiye'de sürdürülebilir şarap tüketim kültürünün olmadığı, bu konuda yanlış, yetersiz bilgi ve yaklaşımlar olduğunun bir gerçek olduğu bildirildi.

Araştırma önergesinde, bağcılığın geliştirilmesi, üzüm yetiştiricilerinin ve şarap üreticilerinin karşılaştığı sorunların belirlenmesi, kaliteli üzüm yetiştirilmesi için yapılması gerekenlerin tespiti ve daha kaliteli şarap üretimi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması istendi.