Sarıgül Şişli'de %50,1

Seçmenin algısını belirlemek üzere 16-19 Mart 2019 tarihlerinde Gezici Araştırma Şirketi tarafından, Şişli İlçe genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili yapılan araştırmada, halkın % 50,1’i DSP’den Mustafa Sarıgül’e oy vermek istediğini ifade etti.

20 Mart 2019 Çarşamba, 14:58
Abone Ol google-news

 

Araştırmaya katılan halkın önümüzdeki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vereceğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 50,1’i DSP’den Mustafa Sarıgül’ e oy vermek istediğini ifade ederken % 32,9’u CHP’den Muammer Keskin’e oy vermek istediğini belirtmektedir.

ŞİŞLİ GENELİNE İLİŞKİN SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU MART, 2019

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu araştırma Gezici Araştırma Şirketi tarafından, Şişli İlçe genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 16-19 Mart 2019 tarihlerinde yapılmıştır. 

Araştırmanın Örneklemi

Araştırmanın örneklemi TÜİK 2014 Yerel Seçim Sonuçları ve 24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçları dikkate alınarak, Şişli İlçesi genelini temsil edecek nitelikte oluşturarak düzenlenmiştir.
Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 3480 katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Yapılan çalışmada tüm veriler hanelere gidilip yüz yüze görüşme metodu ile toplanmıştır. 
Örneklemin seçilmesinde, tesadüfü örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılıp, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır. 
Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde +- 2,5’dir.

Önümüzdeki Yerel Seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için Hangi Partiye Oy Verirsiniz? Yüzde (%) Yüzde (%)

DSP Mustafa Sarıgül 50,1
CHP Adayı Muammer Keskin 32,9
AK Parti Adayı Nihal Yıldırım 17,0
Toplam 100 100

Araştırmaya katılan halkın önümüzdeki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vereceğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 50,1’i DSP’den Mustafa Sarıgül’ e oy vermek istediğini ifade ederken % 32,9’u CHP’den Muammer Keskin’e oy vermek istediğini ifade etmektedir.

"Sarıgül daha iyi hizmet eder": %51,3

Araştırmaya katılan halkın Şişli Belediye Başkanı adaylarından hangisinin daha iyi hizmet edeceğini düşünmesine ilişkin dağılım incelendiğinde % 51,3’ü DSP’den Mustafa Sarıgül’ün daha iyi hizmet edeceğini ifade ederken % 33,1’i CHP’den Muammer Keskin’in daha iyi hizmet vereceğini ifade etmektedir.