Skandal anket Meclis gündeminde

"Lise çağındaki öğrencilere yöneltilen 'Evleneceğiniz kişi sizinle aynı dinden olmalı mıdır?', 'Kız ya da erkek kardeşinizin başka din veya mezhepten biriyle evlenmesini onaylar mısınız?' soruları "Laik ve Demokratik Eğitim Anlayışı"yla örtüşmekte midir?"

10 Ocak 2018 Çarşamba, 14:11
Abone Ol google-news

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Manisa Turgutlu'da yapılan ankette  'Evleneceğiniz kişi sizinle aynı dinden olmalı mıdır?',  'Kız ya da erkek kardeşinizin başka din veya mezhepten biriyle evlenmesini onaylar mısınız?' gibi soruların sorulmasını Meclis gündemine taşıdı.

Lisede skandal anket: İslam ülkelerine liderlik yapacak bir halifenin olması gerekli midir?

Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın yaıtlaması istemiyle verdiğ isoru önergesinde şu soruları yöneltti:

TÜBİTAK Araştırma Projesi adı altında öğrencilere bir anket düzenlendiği ortaya çıkmıştır. Turgutlu’da eğitim gören lise düzeyindeki öğrencilerin katılması istenilen anket dini ve özel hayata ilişkin “ciddi kaygılar uyandıracak” sorular içermekte ve anketin 'Günlük hayatta dini değerleri anlamlandırma ve öğrencilerin İslam dinine bakışı' isimli projede kullanılmak üzere yapıldığı iddia edilmektedir. Anketin amacının, Turgutlu’da eğitim-öğrenim gören lise öğrencilerinin İslam dini hakkındaki görüş ve düşüncelerini tespit etmek olduğu açıkça belirtilmektedir.

 Bu proje ve bilhassa anket çalışması kapsamında öğrencilere yaşam tarzları, görüş ve dini inanışları, değer yargıları ile ilgili sorular sorulması özel hayata saygı hakkına, düşünce ve ifade özgürlüğüne, laik ve bilimsel eğitim-öğrenim hakkına bir darbe niteliğindedir.

 Bu bağlamda,

 1.Turgutlu’da eğitim gören lise düzeyindeki öğrencilerin katılması istenilen anketin 'Günlük hayatta dini değerleri anlamlandırma ve öğrencilerin İslam dinine bakışı' isimli projede kullanılmak üzere yapıldığı iddiaları doğru mudur? Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve Diyanet işleri başkanlığı arasında imzalanan her hangi bir protokol var mıdır? Varsa, içeriği nedir?

 2. 'Günlük hayatta dini değerleri anlamlandırma ve öğrencilerin İslam dinine bakışı' isimli TÜBİTAK Araştırma Projesi’nin yapılmasının gerçek amacı nedir? Projeyle ulaşılması hedeflenen sonuç nedir? Proje metninde bu hususlar nasıl ifade edilmektedir?

 3.Lise çağındaki öğrencilere yapılan ve kişilerin özel hayatlarına, dini değerlerine yönelik sorular içeren bir anket nasıl bir bilimsel araştırma çalışması olarak kabul edilmiştir?

 4.Okul yönetimleri bu anketlerin yapılmasından önce velilerin iznine başvurmuş mudur ya da kendilerini anket çalışması konusunda bilgilendirmiş midir?

 5. Turgutlu İlçesinde yapılan bu anket çalışması için hangi düzeyde yetkililerden izin alınmıştır? Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında bilgilendirilmiş midir ve izne başvurulmuş mudur?

 6.TÜBİTAK adı geçen proje kapsamında yapılan çalışmalardan ve bu anket çalışmasından haberdar mıdır?

 7.Sözü edilen anket çalışması kim tarafından hazırlanmıştır, soruların hazırlanmasında bilimsel yöntemler göz önünde bulundurulmuş mudur? Bu hazırlık sürecine psikolojik ve rehber danışmanlar dahil adilmiş midir?

 8.Reşit olmayan ve bununla birlikte yetişkin birer birey olma yolunda ilerleyen gençlere yöneltilen anket sorularının ve görüş belirtilmesi beklenen ‘önerme ve yargı’ların kişilerin zihinlerinde nasıl bir etki yaratacağı göz önüne alınmış mıdır?

 9.Lise çağındaki öğrencilere yöneltilen 'Evleneceğiniz kişi sizinle aynı dinden olmalı mıdır?', 'Dini cemaatler olmalı mıdır?', 'Giyim kuşam biçimi dinde esas alınmalı mıdır?', 'Kız ya da erkek kardeşinizin başka din veya mezhepten biriyle evlenmesini onaylar mısınız?' soruları "Laik ve Demokratik Eğitim Anlayışı"yla örtüşmekte midir?

 10.Öğrencilere katılıp katılmadıkları sorulan, 'İnanan kişinin dini uğruna birtakım zorluklara katlanması gereklidir', 'İslam dinine göre öğrencilerin sınavda kopya çekmesi kul hakkına girmektedir', 'İslam ülkelerine liderlik yapacak bir halifenin olması gerekli midir?', 'Türkiye'de İslam dininin anlaşılmasında ve öğretilmesinde engeller vardır', 'Evleneceğim kişi dindar olmalıdır' ve 'Birey hayatını dine göre düzenlemelidir' gibi önerme ve yargılar, din temelli bir yönlendirmeyi mi hedeflemektedir? Bu tür soruların bilimsel bir proje kapsamında, laik ve bilimsel bir eğitim sistemi ile ilişkisi nedir?

 11.Bu anket çalışmasının öğrencilere ve hatta ailelerine yönelik bir ‘fişleme’ amacı ile yapıldığı iddiaları doğru mudur? İddialar ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılacak mıdır?

 12. Öğrenciler ankete katılım konusunda özgür tutulmuş mudur yoksa ankete katılım okul yönetimi ve öğretmenlerce zorunlu mu kılınmıştır?

 13.Ankete katılmak istemeyen ve buna olumsuz tepki veren veliler olmuş mudur? Bu konuda okul müdürlükleri ne gibi bir yol izlemiştir? Bu tür anketlerin pilot İller seçilerek Milli Eğitim Bakanlığının talimatı ile yaptırıldığı iddiası doğru mudur?

Eskişehir ve Manisa'da öğrenciler fişleniyor