Taşeron yüzde 500 arttı

CHP hazırladığı broşürle taşeron işçiliğinde, AKP döneminde taşeron işçi sayısının 387 binden, 750 bini kamuda olmak üzere 2 milyon civarına çıktığını ortaya koydu.

10 Haziran 2017 Cumartesi, 19:46
Abone Ol google-news

CHP, taşeron işçilere yönelik bir broşür hazırladı. CHP iktidarında taşeronun önüne geçmek için neler yapılacağının anlatıldığı broşürde, AKP döneminde nereden nereye gelindiği rakamlarla ortaya kondu. Buna göre; AKP iktidara geldiğinde taşeron işçi sayısı 387 bindi. Bugün 750 bini kamuda olmak üzere toplamda 2 milyona yakın taşeron işçi var. 2002’den bu yana taşeron işçi sayısı yüzde 500 arttı. Türkiye’de toplam işçi sayısı 13 milyon iken, sendikalı işçi sayısı 1.5 milyon. Türkiye’de her 10 çalışandan yalnızca biri sendikalı. CHP, taşeron işçilere yönelik hazırladığı broşürle, taşeronun ne olduğu, bu sistemin işçiye ödettiği bedeller, AKP döneminde sorunun ne kadar derinleştiği ve CHP iktidarında yapılacaklar anlatıldı.

Sendikalı olmak imkânsız

AKP döneminde yapılanların sayısal verilerle anlatıldığı broşürde şunlar kaydedildi: “AKP iktidarı geldiğinde taşeron işçi sayısı 387 bin, bugün kamuda 750 bin toplamda 2 milyon’a yakın taşeron işçi var. 2002’den bu yana taşeron işçi sayısı yüzde 500 arttı. Türkiye’de toplam işçi sayısı 13 milyon iken, sendikalı işçi sayısı 1.5 milyon. Türkiye’de her 10 çalışandan yalnızca biri sendikalı.”

Grev yasak olmayacak

CHP’nin taşeron işçilerin kadroya alınması için verdiği yasa teklifinin yer aldığı broşürde, CHP’nin taşeron işçiliği önlemek için yapacakları şöyle sıralandı: “Kamuda çalışan tüm taşeron işçiler kadroya alınacak. Asgari ücret üzerindeki vergiler kalkacak. En düşük ücret net 1.750 TL olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenik Bakanlığı işverenin değil, işçinin haklarını koruyacak. Teşaron işçinin örgütlenmesinin önündeki engel kalkacak. Sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkı garantiye alınacak. Kamudaki norm kadro uygulaması yeniden yapılacak. Belediyelere asıl işlerinin kendi işçilerine gördürebileceği kadro tahsis edilecek. Her çalışanın fazla mesaisi, kıdem tazminatını, yol ve yemek parası başta olmak üzere, işçinin alacakları öncelikli alacak haline getirilecek, güvenceye alınacak. Kiralık işçilik yasası kalkacak. Kamuda alt işverenlerin değişmesi halinde işçilerin aynı şartlarla devam etmesi sağlanacak. İşçilerin dava açması kolaylaştırılacak. Mahkeme harçlarının alınmaması sağlanacak. Genel grev suç olmaktan çıkacak.