Ted rönesans koleji 2014 - 2015 eğitim sezonuna hazır

Rönesans eğitim vakfı gelirlerinin tümünü eğitime aktarıyor

20 Ağustos 2014 Çarşamba, 16:23
Abone Ol google-news

Rönesans Holding Onursal Başkanı Bekir Ilıcak ve Ilıcak Ailesi’nin düzenli bağışlarıyla, kurulan Rönesans Eğitim Vakfı, gençlerin kendi güçlerinin farkında olmasını sağlamak ve onlara umut olabilme görevini üstlenmiştir. Rönesans Eğitim Vakfı, geleceğin bireylerinin yetişmesine destek vermek ve bu doğrultuda eğitim ve yardım programlarını hayata geçirmek için çalışmaktadır.  


Gelir eğitime aktarılacak
 
2012 yılında bu çalışmaları bir adım öteye taşıma imkanı yakalanarak, Türk Eğitim Derneği işbirliğiyle TED Rönesans Koleji’nin temelleri atılmıştır. TED Ankara Koleji mezunu olan Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ve eşi, Rönesans Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Jale Ilıcak’ın eğitime katkılarını TED geleneği ile sürdürme istekleri de TED Rönesans Koleji’nin kurulmasında önemli bir etken olmuştur. Rönesans Eğitim Vakfı iştiraki olan okulun geliri yine eğitime aktarılacaktır.
Kolej 38 milyon TL’lik bir yatırımla kurulmuştur.
 
Vizyon- misyon

TED Rönesans Koleji 89 yıllık köklü bir kurum olan Türk Eğitim Derneği’nin temel ilkeleri, vizyon ve misyonu ile eğitim vermeyi seçmiştir. Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı, bilimsel düşünen ve yaratıcı çözümler sunan, toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen okul, en az bir yabancı dil bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan, özgüveni yüksek, empati kuran, farklılıklara saygılı, yüksek ahlaklı, her alanda geleceğin lider vatandaşlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Sigorta sistemi
 
TED Rönesans Koleji,  kurumsal sorumluluk bilinciyle, veliler adına yaptırılan Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde anne ve/veya babanın kazaen yaşam kaybı veya kazaen sürekli sakatlığı durumunda öğrencilerini liseden mezun olana dek okutma sorumluluğunu üstlenmektedir.

Kapasite

TED Rönesans Koleji 2014 – 2015 eğitim öğretim döneminde eğitime başlayacak olup, Kolej Anasınıfı-Lise bütünlüğünde 1200 öğrenci kapasitesine sahiptir. Koleje bu yıl okul öncesinden başlayarak 6’ıncı sınıf dahil öğrenci alınacak olup, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında lise son dahil 1200 öğrenci kapasitesine ulaşılacaktır.
 

Burslar

Okula başvuran 5 ve 6. Sınıf öğrencileri için TED Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından bir giriş sınavı yapılmıştır. Sınav sonucunda 5. ve 6. sınıf düzeylerinde birinci olan öğrenciler  %100 eğitim bursu, 2. olan öğrenciler %75 eğitim bursu, 3. olan öğrenciler  %50 eğitim bursu, 4. olan öğrenciler ise %25 eğitim başarı bursu almaya hak kazanmıştır.

Okul ücretleri

Okul ücretleri KDV dahil Ana sınıfında 22.000, İlkokul’da 25.000, Ortaokul’da ise 26.500 TL ‘dir.
İstanbul için özellikle Anadolu yakasında konumlandırılmış bu niteliklere sahip her hangi bir eğitim kurumunun olmaması, kolejin bu bölgeye kazanımı olmuştur.
TED Rönesans Koleji Maltepe Küçükyalı’da yer almaktadır. Kolejin bulunduğu arazide AVM, ofis ve rezidanslardan oluşan büyük bir proje inşa edilmektedir. Hem böylesine büyük bir kompleks için, hem de her geçen gün gelişmekte olan bu bölgede bir eğitim kurumuna ihtiyaç olduğundan kolej oldukça stratejik bir konumda bulunmaktadır. Bu nedenle 2009 yılından beri çalışmalar yapan Rönesans Eğitim Vakfı, TED Rönesans Koleji projesini üstlenerek Anadolu yakasına bu niteliklere sahip bir eğitim kurumunu kazandırmıştır.

Dört temel alanda eksiksiz eğitim- öğretim

TED Rönesans Koleji, dört temel alanda eksiksiz eğitim- öğretim ve hizmet anlayışıyla hizmet verecektir. Bu alanlar; Öğretmen ve çalışanlar, Okul başarısı, Sosyal ve kültürel alanlar ve çevresel şartlardır. 89 yıllık köklü bir kurum olan Türk Eğitim Derneği’nin sağlam temelleri, deneyimli eğitmen kadrosu ve köklü kültürüyle, genç nesilleri yarınlara taşımak hedeflenmektedir.
Okulda görev yapacak olan öğretmen ve çalışanların yetkinlikleri tam ve güvenilirlikleri en üst düzeydedir. Okulun eğitim ve öğretim anlayışı, öğrencilerinin bireysel ihtiyaçlarına göre  ‘anlamlı öğrenme fırsatları yaratma’ hedefiyle düzenlenmiştir. Sosyal aktivitelerin çeşitliliğine önem veren ve kültürel olarak öğrencilerin kendi içine kapalı bir kültürden ziyade hayatı paylaşan bir iklim içinde eğitim görmelerini ve bu anlamda toplumsal hizmet çalışmaları yapmaları esas alınmaktadır. Eğitim gördükleri süre içinde öğrencilerin bedensel ve psikolojik gelişimlerinin sağlığı okulun en temel amaçlarından biridir. Bu amaç doğrultusunda çocukların kendileriyle ilgili yetkinlikleri keşfetmelerini sağlayacak bir eğitim- öğretim sistemi tasarımı yapılmıştır.

Dil programları

TED Rönesans Koleji’nde İngilizce birinci yabancı dil, İspanyolca, Almanca, Fransızca ve Rusça ise ikinci yabancı dil olup, birinci yabancı dil olan İngilizce derslerinde, yeniden yapılandırılmış İngilizce eğitim programları uygulanacaktır.
Okulda Ulusal Programların yanı sıra Uluslararası Programlar da uygulanacaktır. Bu programlarla, İngilizceyi üst düzeyde kullanabilmelerinin yanı sıra etkili konuşan, dinleyen, okuyan ve yazan, sorumluluklarının bilincinde olan, yeteneklerini geliştirebilen, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen ve uygulayabilen, kendisini geliştirirken evrensel değerlere de sahip çıkan, problem çözebilen, İngilizceyi yaşamının her alanında en etkili biçimde kullanabilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

‘Yapılandırmacı yaklaşım’

TED Rönesans Koleji’nin öğretim anlayışı, dünya vatandaşı yetiştirme hedefine yönelik bir anlayıştır. Bunun için geleneksel yöntemlerin tersine ‘Yapılandırmacı Yaklaşım’ adı verilen bir yaklaşımla eğitim verilecektir. Türkiye’nin geleceği, kendini tanıyan ve kendine güvenli bireylerin omuzlarında şekilleneceğinden, okulda öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine olanak sağlayacak tüm ortamların sunulması amaçlanmıştır. Çocuklar, sosyal, duygusal, bilişsel, motor becerilerinin ortaya çıkmasına olanak sağlayacak bu ortamlar sayesinde hayat ve meslek tercihlerini ‘en doğru’ biçimde şekillendireceklerdir.
Tüm bunların yanında, doğal kaynakların tükenme riskinin her geçen gün arttığı günümüzde genç zihinlerde sosyal sorumluluk bilincini yerleştirmenin öneminin büyük olduğuna inanılmaktadır.

Doğa dostu

TED Rönesans Koleji’nin doğa dostu binasıyla, çevre bilinci yüksek çocuklar yetiştirmek hedeflenmiştir. Okul, Türkiye’de Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen ve Dünyanın en önemli gönüllü sertifikalarından biri olan Leed Altın Sertifika’yı almaya hak kazanan ilk kolejdir.
Okul yapılırken, inşaat sürecinden başlayarak, tamamen tasarruf ve çevre odaklı bir çalışma yürütülmüştür. Enerji ve su verimliliği, malzeme seçimi, karbon emisyonunun azaltılması gibi pek çok açıdan ‘sürdürülebilirlik’ yaklaşımı ışığında örnek bir bina inşa edilmiş ve tescillenmiştir.

Fiziksel koşullar

Toplam 20.000 metrekarelik alanda kurulan TED Rönesans Koleji’nin arazisi, yüzde 50 etkinlik alanı, yüzde 20 yeşil alan olacak şekilde planlanmıştır. Okulun 11.804 metrekarelik kapalı alan ve 7.689 metrekarelik açık oyun alanları ile öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi için gerekli tüm olanaklar hazırlanmıştır. Kolej, 300 kişilik çok amaçlı salon, kapalı spor salonu, beden eğitimi salonu, jimnastik ve bale salonları, bireysel müzik odaları, bando ve orkestra odaları, sanat atölyeleri, hobi ve etkinlik alanlarına sahiptir. Açık alanda 3 basketbol sahası, etkinlik alanı, oyun terası ve bahçeler yer almaktadır.

Sağlıklı yaşam alanları

Her açıdan sağlıklı bireyler yetiştirmenin birçok parametresinden biri de çocukların eğitimi için gösterilen özenin fiziksel alanda da gösterebilmektir. Okul inşa edilirken, yaşam alanlarında gün ışığından maksimum yararlanılmasından, zararlı bileşik içermeyen boya ve yapıştırıcılar kullanılmasına kadar her konu düşünülmüştür. Zeminler insan sağlığına zarar vermeyen (floorscore sertifikalı ) malzemelerle kaplanmış ve kendini yenilemesi uzun yıllar süren Meşe parke yerine, kendini çok kısa sürede yenileyen Bambu parke kullanılmıştır. Kullanılan tüm ahşap ürünler, izinli ve kontrollü kesim yapılan ormanlardan ( fsc sertifikalı )  temin edilmiştir.
 
Geri dönüşümlü malzemeler

Öğrenim yapılan alanların tümünde akustik asma tavan yapılmış, ortam sesi kalitesi maksimum düzeye çıkarılmış ve açık renkli çatı malzemeleri kullanılarak, güneş ışınlarının sıcaklığı artırmasına engel olunmuştur. İnşaat aşamasında geri dönüştürülmüş malzemelere yer verilmiş ve çıkan atıklar yeniden geri dönüşüme gönderilerek,  ozon tabakasının delinmesine ve küresel ısınmaya sebep olan soğutucu gazlar minimum seviyede kullanılmıştır. Bu çerçevedeki okulların yaygınlaşması, özellikle ülkemiz için hayati öneme sahip olduğu için bu konuda ‘örnek oluşturabilecek bir okul’ hedeflenmiştir.

 

Rönesans Eğitim Vakfı

Rönesans Eğitim Vakfı, TED Rönesans Koleji’nden önce, Malatya ilinin Darende ilçesinde Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu’nu hayata geçirmiştir. 170.000 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde inşa edilen okul, Malatya İnönü Üniversitesi’ne hibe edilmiştir. Bekir Ilıcak MYO, 2011-2012 eğitim öğretim yılında 2 bölümle (Gıda teknolojisi ve Optisyenlik ) ve 65 öğrenci ile açılmıştır.  2012-2013 öğretim yılında İnşaat Teknolojisi bölümünü de açarak eğitime devam eden okul, ilk mezunlarını 2012-2013 eğitim öğretim yılında vermiştir. Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim gören tüm öğrenciler Rönesans Eğitim Vakfı bursundan yararlanmaktadır.

Umut olabilmek!

Rönesans Eğitim Vakfı misyonunu “Eğitime destek, çocuklara umut olabilmek” belirlemiştir. Hedefleri arasında önümüzdeki 5 yıllık dönemde, Rönesans İlköğretim Okulları ve Rönesans Araştırma Enstitüsü’nün kurulması öncelik taşımaktadır. Yükseköğrenim öğrencilerine verilen bursların yanı sıra, bilimsel araştırma ve proje destekleme fonlarının oluşturulması, inşaat sektörüne ara eleman yetiştirmek üzere eğitim kurumları açılmasını da hedeflenmektedir. Eğitim kurumlarında başarılı olanların ödüllendirilmesi yönündeki çalışmalar devam etmektedir.