Türkiye'de TBMM işlevsiz, anayasa kayıp, hukuk raflarda...

KONUK YAZAR | Anıl Talat Eryontuk, Cumhuriyet'in Ege'si için yazdı...

02 Nisan 2021 Cuma, 13:31
Türkiye'de TBMM işlevsiz, anayasa kayıp, hukuk raflarda...
Abone Ol google-news

Kuralsızlığın kural haline geldiği zor bir dönemden geçiyoruz.

Anayasa kayıp, hukuk raflarda, TBMM işlevsiz halde.

Neden mi?

Çok net ifade edeyim: TBMM’ye darbe yapıldı çünkü.

Neden mi?

İktidarın meclisten geçmesini istediği bir güvenlik soruşturması teklifi vardı.

Lakin iktidar milletvekillerinin yaptığı devamsızlık pahalıya patladı.

Muhalefet mecliste çoğunlukta olunca yasa reddedildi.

Peki bu ne anlama geliyor?

Meclis iç tüzüğünün 76. maddesine göre ‘TBMM tarafından reddedilmiş olan kanun teklifleri, red tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe TBMM’nin aynı yasama dönemi içinde yeniden verilemez.' 

Lakin iktidar oylamayı tekrarlattı.

Yapılan ikinci oylamanın açılımı şuydu:

“Ben iç tüzüğü tanımıyorum. Ben Anayasayı tanımıyorum. Ben meclisi tanımıyorum. Ben ne istersem onu yaparım.”

İşte yukarıdaki hükme rağmen oylamayı tekrarlatmak hukuksuzluktur. Bu yüzden hukuk raftadır.

Meclis iradesini yok saymaktır. Bu nedenle TBMM işlevsizdir.

Yaşadığımız demokrasi tutulmasının akıl iradesiyle aşılacağına, demokrasinin pek çok sorununu çözebileceğine ve ülkemizi daha yaşanabilir hale getirebileceğine inanıyor olsak da yaşananlar endişe vermiyor değil.

İktidar demokrasi ve yargıyı, kendisinden olmayanları sindirmek ve cezalandırmak için kullanmaktan artık vazgeçmelidir. 

İktidar unutmamalıdır ki; demokrasilerde muhalefet düşman değil, sadece ve sadece iktidarın denetleyicisidir.

Hepimizin hafızasına not etmesi gereken diğer bir husus da insanları bir araya getiren ortak değerlerin varlığıdır. Bu değerler millet olmanın aracıdır. Bu büyük pastanın harcını ortak dil, ortak kültür, ortak tarih, ortak bir toprak parçası, bayrak ve akla gelmeyen pek çok unsurla milletin en büyük temsilcilerini oluşturmaktadır.

Ayrıca var olan bu ortak değerlerin çokluğu da millet bütünlüğünün teminatıdır. Bu pastanın üzerindeki mumlar da anayasal hak ve güvenceler, millet iradesi, demokrasi ile birlikte olmazsa olmaz olan hukukun üstünlüğüdür.

İktidarın temel görevlerinden biri de bu mumları muhafaza etmek ve söndürmemektedir.