Vitrindekiler...

Cumhuriyet Kitap Dergi’den haftanın okuma önerileri...

04 Eylül 2021 Cumartesi, 00:03
Abone Ol google-news

100. Yılında Sakarya Savaşı / Hikmet Özdemir / Cumhuriyet Kitapları / 280 s.

Bu kitap, yüz yıl önce Ankara’nın hemen yakınında 22 gün ve gece süren bir meydan muharebesinde Türk ordusunun dâhi bilginlerin akıl gücünü gerektiren zorlu askeri taktik problemlerini Mustafa Kemal’in nasıl çözüme kavuşturduğunu anlatmaktadır. Aynı zamanda bu dönem işgal altında bir ülkede, beka krizinin hızla tırmandığı koşullarda genel iradeye dayalı bir mecliste “savaş demokrasisi” uygulamasının en özgün ve hiç kuşkusuz dünyadaki en başarılı örneğidir.

İnönü Döneminde Kemalizm / Seçkin Çelik / Kırmızı Kedi Yay. / 536 s.

İnönü dönemi iki açıdan önemli bulunmaktadır: Birincisi, İnönü’nün Atatürk’ün siyasi halefi olması nedeniyledir. Diğeri ise İnönü döneminin modern Türkiye tarihinin pek çok önemli dönemecini ve dolayısıyla oldukça kritik kararların alındığı bir zaman dilimini işaret etmesidir. Bu açıdan bakılınca İnönü dönemi, çeşitli taraflar için, modern Türkiye’yi tartışmak ve modern Türkiye üzerine sahip olunan tezleri somutlaştırmak için görünürde tarihsel ancak esasta siyasal bir arena olmuştur. Dr. Seçkin Çelik, bu çalışmada İnönü döneminde resmi ideolojideki (Kemalizm) sürekliliği ve değişimi ele alıyor ve devrimcilikten halkçılığa, cumhuriyetçilikten milliyetçiliğe Altı Ok ilkelerinin dönemsel karşılaştırmasını politik uygulamaları üzerinden inceliyor.

Köprülere Şiirler / Ataol Behramoğlu / Tekin Yay. / 64 s.

İlk köprü şiirini 25 Ocak 2019’de Adana’daki Taş Köprü üzerine yazdığını ifade eden usta şair Ataol Behramoğlu; yıllar, on yıllar, yüz yıllar süresince nice yükler taşımış, nice kuşaklar, devirler boyunca nice yıkımlara, zaferlere, acılara, şölenlere tanık olmuş köprülerde kendisini etkileyen özelliklerin başında bilgece, sabırlı suskunlukları olduğunu vurguluyor kitabında. 1984 başlarında sekiz yıl ağır hapis cezasına mahkûm edilmiş bir düşünce suçlusu” olarak kendisine ait olmayan bir pasaportla yurt dışına çıkabilmiş olmanın ilk saatlerinde trenle Drama Köprüsü’nden geçerken, o köprüden söz eden şiirini yazdığını paylaşıyor sonra. Köprülere Şiirler, Behramoğlu’nun direnişten suskuya, isyandan hasrete pek çok duyguyu yansıtan bizden ve dünyadan toplam 22 şiiri paylaştığı yetkin bir seçki.

Türkiye'de Asker Toplum ve Siyaset / Hakan Şahin / Beyoğlu Kitabevi / 436 s.

Hakan Şahin’in Tanzimat döneminden başlayıp 2010’lara uzanan ve erden mareşale her rütbeden 132 askerin kaleme aldığı 163 hatırat, günlük, defter ve otobiyografiden yola çıkarak hazırladığı çalışma, modern Türk ordusunun son 150 yıldaki geçmişine ayna tutuyor ve kapsamlı bir zihniyet analizi yapıyor. Türkiye’de Asker, Toplum, Siyaset’in incelediği kaynakların en eski tarihlisi 1839 doğumlu Gazi Ahmet Muhtar Paşa’ya, en yenisi ise 1974 doğumlu asteğmen Selahattin Yusuf’a ait. 50 bin sayfayı aşan bir malzemenin çözümlenip ilk defa yorumlandığı bu çalışma, askerî sosyoloji alanına panoramik bir bakış sunuyor.

Aelias / Deniz Çakmur / Ritim Sanat Yay. / 187 s.

Üniversiteliler ve yabancı üniversiteli arkeologlardan oluşan uzman ekip sonunda büyük izinlerini almayı başarmışlardı. Faselisin o ormanlarla kaplanmış fakat sit alanı olduğu için bir türlü çalışma izni verilmeyen alanına girmişlerdi. Uzun ve oldukça maceralı bir kazı olacağı kesindi. Çünkü henüz kazıya başladıkları ikinci ay ağaçların ardında toprağın hemen üstünde buldukları büyük Athena heykeline ait olduğunu düşündükleri büst bu güne kadar bulunan ve iyi saklanan ilk büsttü. Emsalsizdi. Eksiksizdi. Sanki anlatacakları vardı...

Türkiye'nin Rotası / Hakan Paksoy / Pankuş Yay. / 288 s.

Türkiye’nin rotasının gerek içeride gerekse dışarıda başka bir doğrultuya çevrilmeye çalışıldığını, etnikçi ve mezhepçi yaklaşımla ideolojik bir hedefe yöneltilmek istendiğini vurgulayan Paksoy kitabında, “Türk milletinin, 17. yüzyılın sonunda başlayan ve 13 Eylül 1921’de Sakarya Irmağı kenarında durdurulmuş olan geri çekilmesi tekrar başlamış durumdadır. 21’inci yüzyılda nüksettirilen hastalık ya daha da ağırlaşacak veya iyileşme yoluna girecektir.” diyor. Kitaptaki her yazıda bu çekilmenin nedenlerini irdeleyen yazar, bu yolda en önemli çalışmanın da Türk kimliği üzerine olduğunu vurguluyor. Kimlik üzerindeki bu ağır baskının Türk milletinin rotasında sapmalara yol açtığını ancak henüz nihaî sonuca ulaşamadığını ve ulaşamayacağını, milletimizin kimliğine sahip çıkacağını imliyor.