Demokrasi tehlikedeyken politikacılar?

08 Ekim 2020 Perşembe

İktidar bütün umudunu, rejimi korumak için “Demokrasi Cephesi” oluşturan partilerin parti içi kavgalarına ve kurdukları Demokratik Dayanışma Cephesinin dağılmasına bağladı.

Ben de bu partilerdeki politikacılara bazı anımsatmalarda bulunmaya karar verdim!

***

Ey Politikacı:

Sen Demokrasi sayesinde varsın!

Varlığını sürdürmek için demokrasiyi korumak ve geliştirmek zorundasın!

Demokrasinin zedelenmesi ve ortadan kaldırılması doğrudan doğruya senin varlığına karşı bir tehdittir!

Demokrasinin tahrip edilmesine izin verme!

***

Ey politikacı:

Sen seçmen sayesinde varsın!

Seçmenin onurunu, çıkarlarını korumak ve geliştirmekle yükümlüsün!

Seçmenin onuru, gücü ve çıkarları sadece Demokrasilerde korunur.

Demokratik Rejimi koru ve geliştir.

***

Ey politikacı:

Çıkar uğruna parti değiştirme!

Üç kuruşluk menfaat için eleştirdiğin iktidar partisinin şemsiyesi altına sığınırsan, hakaret ettiğin liderin kölesi olursan...

Dün ağza alınmayacak hakaretlerle sövdüğün lideri bugün översen, artık kimse sana inanmaz.

Döneklik yapma, Demokratik Rejimi katledenlerin partilerinden birine destek verme!

***

Ey politikacı:

Sen sana duyulan, güven, sevgi ve saygı sayesinde varsın!

Seni seçenlerin tercihlerine ters davranırsan, seçmeni itip kakarsan, aldatırsan, ona güdülecek köle muamelesi yaparsan, yok olursun.

Sevgiyi, saygıyı istismar etme, şantaj yapma, seni seçenlerin tercihlerine ihanet etme, sana duyulan güveni sarsma!

***

Ey politikacı:

Kişiliğini, haysiyetini koru!

Sandalyeni muhafaza etmek için aşırılık ve/veya hizipçilik yaparsan...

Kişisel kariyerini, rejimin ve partinin önüne koyarsan, yok olursun.

Hizipçilik yapma!

***

Ey politikacı:

Yolsuzluk Demokrasinin en büyük düşmanıdır!

Çalar, çırpar, komisyon alır, iktidarla işbirliği halinde gemini yürütmeye kalkarsan, iktidar gidince sen de yok olursun.

Rüşvet alma, yolsuzluk yapma, parayla Demokratik Rejimi satma.

***

Ey politikacı:

Hukuk Devletinden ve Adaletten ayrılma!

Hukuk ve adalet sadece seçmenin değil, senin de en büyük güvencendir.

Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik yapma, yapanlara göz yumma ve onlara koltuk değneği olma!

***

Ey politikacı:

Sen parti içinde ideoloji ve/veya hizip ya da sandalye kavgası yaparken, Demokratik Rejim yok oluyor ve seni de yok ediyor!

EY DEMOKRAT POLİTİKACI:

PARTİ İÇİ KAVGAYI BIRAK, DEMOKRASİYE BAK!


Yazarın Son Yazıları

Otorite Boşluğu 24 Kasım 2020