Göklere Yükselen Mezar Taşlarımız

11 Eylül 2014 Perşembe

Kahire’nin, neredeyse piramitler kadar ünlü olan mezar evlerinde, insanlar, mezarlarla birlikte yaşar...
Ölülerin ve canlıların tüyler ürpertici bir ortak yaşamıdır bu...
Plansız kentleşmenin, ırk ve mezhep ayrımcılığının, göçün, sömürünün, gelir adaletsizliğinin, gettolaşmanın (gecekondulaşmanın), yoksulluğun yarattığı sefaletin dışavurumu!

***

Şimdi biz de İstanbul’dan başlayarak, yakında tüm ülkemizi pençesine alacak olan bir “mezar kazma”, daha doğrusu “mezar taşı dikme” faaliyetine girişmiş bulunuyoruz...
“Kendi mezarını kazan insan” mecazıyla ifade edilebilecek bir nevi intihar:
İstanbul’da yükselen gökdelenler artık birer mezar taşı niteliğine büründü...
Bu “Gökdelen Mezar Taşları”nın harcı, işçi kanıyla karılıyor...
Temellerinde sömürü, yağma, adaletsizlik, diktatörlük, doymak bilmez bir soygun hırsı yatıyor...
Proje, plan ve inşaatlarında, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, rüşvet, yolsuzluk, siyasal iktidarın kötüye kullanılması, çoğunluk baskısının temel insan hak ve özgürlüklerini yok etmesi ve yağma egemen.

***

Aslında bu süreç, bugün başlamadı...
Zaman içinde siyasal iktidar tarafından beslendi, sinsice gelişip büyüdü, bütün toplumu pençesine aldı:
En son olaya bir bakınız:
Yüksek yargının biçimlendirilme tartışmaları, adalet duygusunu yok edecek bir “hizipler savaşı” haline dönüşmüş durumda...
AKP mi kazanacak, Gülen Cemaati mi?
Kim kazanırsa kazansın, adaletin kaybedeceği muhakkak...
Adaleti yok eden, herkesin gözleri önünde cereyan eden bu utanç verici mücadele, göklere yükselen mezar taşlarımızı yontan son çekiç ve keski darbeleri...

***

Soma madenlerinde yeraltından kaynaklanan bu katliam, Mecidiyeköy Torun Tower projesindeki ölümlerle, göklere yükselerek sürüyor...
Gökdelenler biçiminde ufkumuzu karartan mezar taşları, doğayı, yaşamı, yeşili, trafiği, kent yaşamını katlediyor ve bu cinayetin simgesi olarak tarihe mal oluyor...
İktidar, bu yağmadan beslendiğini sanarak, kendisiyle birlikte hepimizin de mezarını kazıyor!  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Üç ölüm 13 Mayıs 2022