İsrail Karşıtlığı mı? Yahudi Düşmanlığı mı?..

20 Ocak 2009 Salı

İsrailin Gazze saldırısı kınanmalı mı? Hem de en etkin biçimde.

İsrail, kendi varlığını tehlikeye atacak ölçüde saldırganlaşmıştır.

Bu saldırıyı insanlık boyutuyla da, barış temelinde de kınamalıyız.

Bu saldırıyı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.

Ama bu çabayı Yahudi düşmanlığına dönüştürmemeliyiz.

Yahudi düşmanlığı’, ırk temelli bir ayrımcılıktır.

Ya da olayı bir Müslüman-Musevikarşıtlığı eksenine kaydırmamalıyız.

Bu kaydırma da dinler arası düşmanlığın tohumlarını eker.

İnsanlık bu ayrımcılıklardan, bu düşmanlıklardan çok çekmiştir.

Uluslararası savaşlar, iç kıyımlar hep bu düşmanlıklar temelinde çıkmıştır.

Elbette savaşların asıl nedeni dünyayı paylaşma kavgasıdır.

Ama bir toplumun elindekini almak, servetine el koymak için bahaneler bulunmuştur.

Sömürge savaşları oraları uygar yapmak, oradakileri dindaş yapmakadına çıkarılmıştır.

Son olarak ABDnin Irakı işgali de oraya demokrasi getirmek, özgürleştirmekadına yapılan bir petrol yağmasıdır. Artı, Ortadoğu haritasının yeniden çizilmesidir.

Irak ve Afganistan, terör odakları oldukları bahanesiyle işgal edildiler.

Amerikada İslam karşıtlığı da bu bahanelerle kışkırtıldı.

Türkiye, kuruluşundan beri uluslararası bir savaşa girmedi, katılmadı.

Ama, bir süredir iç kaynaşmaya, içerde ayrımcılığa sürüklendi.

Kürt sorunu da içimizdeki yönetim hatalarıyla beslenmiş, dışardan da kışkırtılmıştır.

Ermenilerle yaşadığımız sorunlar da uluslararası destekle iç huzurumuzu bozmaya yöneliktir.

Kıbrıs sorunu Rum vatandaşlarımıza sıkıntılar yaratan süreçleri doğurmuştur.

Dikkatle sakınmamız gereken ise giderek içimize yerleşen ÖNYARGILARdır.

***

Önyargılar hepimizin çok dikkat etmesi gereken bir tehlikedir.

Kendini bundan kurtaran insan, önyargısı olmayan toplum yok gibidir.

Hiç farkında olmadan genelleştirdiğimiz yargılariçimize yerleşir.

Avrupanın bize karşı önyargılı olduğunu söyleriz, ki doğrudur.

Bizim önyargılarımız da sandığımızdan çok fazladır.

Önyargılar bilinci karartır.

Önyargılar duyguları köpürtür, düşünceleri engeller.

Şimdi İsrailin saldırgan tutumunu kınarken iş gelip Yahudi düşmanlığına dayanır.

Toplum kültürümüzde ayrımcı önyargılar yaygındır.

Yahudiler şöyledir.

Ermeniler böyledir.

Rumlar öyledir.

Bu önyargıları ortadan kaldıracak olanlar;

bir, hepimizin insan olduğu bilinci-hümanizma,

iki, laikliktir.

Hiç kimseyi ırk, dil, milliyet, din temelinde ayırmadan kabul edebilmek gerekiyor.

İnsanlar arasındaki farkları kişiliğe, karaktere, erdemlere sahip olup olmamaya bağlı olarak değerlendirmeliyiz.

Bunu söylemek kolaydır, yapmak ise çok zordur.

Daha çocukluktan başlayarak aile içinde önyargıları kaldırmamız gerekir.

Sonra okullarda mutlaka bu insancılık-hümanizmaeğitimi verilmelidir.

Sonra da toplum içindeki örnekler önyargılara karşı olmalıdır.

Oysa bugün toplumumuzdaki vurgular hiç de bu özelliklere yapılmamaktadır.

Özellikle dinsel vurgular dinsel ayrımcılığı körüklüyor ki, büyük tehlikedir.

Biz daha kendi içimizdeki Alevi-Sünni ayrımını aşamadık.

Din temelli ayrımcılığın nerelere vardığını Kahramanmaraşta gördük, Sıvasta gördük.

Irk milliyetçiliği temelli ayrım olan Kürt sorununu yaşıyoruz.

Önyargılara dikkat.

Bu gidiş, tehlikeli gidiştir...

[email protected]

[email protected]

www.erdalatabek.com


Yazarın Son Yazıları

Vicdan yükü... 11 Ocak 2021
Dayanışma... 4 Ocak 2021
Mutasyon... 28 Aralık 2020
Bitirmeyi bilmemek... 30 Kasım 2020
Mafya... 23 Kasım 2020
Ertesi gün sendromu... 16 Kasım 2020
Kölelik kalktı mı? 9 Kasım 2020
İllüzyon... 19 Ekim 2020