Mısır'ı İncitmeyelim!

09 Temmuz 2013 Salı

Mısır’da gelinen noktanın ekonomik ilişkilerimize nasıl yansıyacağı hususu her iki ülke için de önemli.
Mısır, Arap dünyasının hem lideri hem de İsrail-Arap barışının garantörü.
1.002.450 km
2 yüzölçümü; yüzde 90 Sünni, yüzde 9 Kıpti, yüzde 1 diğer mezheplerden oluşan 83 milyon nüfusu ile Kuzey Afrika’nın en önemli ülkesi.
GSYH’si 200 milyar dolardan biraz fazla ve dünyanın 27. büyük ekonomisi. Kişi başına geliri 2 bin dolar civarında.
İhracatı 25 milyar dolara, ithalatı 50 milyar dolara yakın.

\n

Türkiye’nin Mısır ile ticaret ve yatırımları ciddi tutarlarda

\n

2010 rakamlarına göre Türkiye’nin Mısır’a ihracatı 2.5 milyar dolar, ithalatı 1 milyar dolar civarında.
Mısır’a Türk işadamlarının yaptığı yatırım tutarı 2 milyar doları buluyor. Özellikle ABD’ye gümrüksüz olarak gönderilme avantajı nedeniyle Mısır’ın ünlü pamuğundan üretilen tekstil ürünleri Mısır’daki fabrikalarda üretiliyor. Gıda, inşaat diğer yatırım alanları.
Mısır ile 2005’te yapılan serbest ticaret anlaşması var.

\n

Mısır halkını incitmemeli ve yeni yönetimine rest çekmemeliyiz

\n

Bütün bunları değerlendirdiğimizde Mısır’ın yaşadığı olaylar bizi dikkatli olmaya sevk ediyor. Mısır halkını incitmemeliyiz. Bu ülkenin yönetim tercihleri ile ilgili değerlendirme yaparken uygar bir ülke olgunluğu ile öteye gitmemeli ve içişlerine karışacak şekilde pervasızlık yapmamalıyız.

\n

Sünni blok kurma AKP’nin dış politikasının temelidir

\n

AKP yönetimi, iktidarda olduğu sürece Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da Sünni bir blok kurmanın öncüsü oldu. Başbakan’ın Müslüman Kardeşler’i kardeş sayması, Mursi ile dostluğu hep bu nedene dayanıyor.
AKP’yi desteklemiş ve AKP tarafından da kabuk değiştirmesi sağlanan Anadolu sermayesi (kaplanları) bu ülkelere yatırım için gözü kapalı gittiler. AKP ile bu ülkeler arasındaki sıcak ilişkilere güvendiler. Bunun da semeresini aldılar.
Aslına bakarsak AKP’nin hakkını yemeyelim. Sünni blok kurma politikası işe yaradı. Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ile ticari ilişkiler ciddi biçimde arttı. 2005-2012 arasında bu ülkelerden gelen 4 milyon turist sayısına ve yapılan yatırımlara bakılırsa AKP’nin ülke ekonomisine ciddi bir kazanım sağladığı görülür.

\n

İyi ilişkilere devam etmek şart

\n

Ama bu ilişkilerin ve Türk işadamlarının bu ülkelerde ve özellikle Mısır’da yaptıkları yatırımların riske girmemesi için iyi ilişkileri devam ettirmek ve yeni yönetime isterse darbeci olsunlar, fazla sert çıkışlar yapmamaya özen göstermek gerekir. Çünkü ülkelerin ilişkilerinde ekonomik çıkarlar çok önemlidir. Madem ki Sünni blok bize kazanımlar sağladı, şimdi de o kazanımların ciddi kayıplara dönüştürülmemesi zamanı.
Hiç kimse önceden kestirilemeyen hakkında kehanette bulunmamalı. Çünkü Mısır’da bir yıl öncesi bugünü tahmin etmek ne mümkündü. Bu nedenle dış politikamızı Osmanlılık duyguları ile değil gerçekçi olarak belirlemeliyiz. Aksi halde Libya’da olduğu gibi kazandıklarımızı geri veririz.

\n

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları