Olaylar Ve Görüşler

Cumhuriyet eğitimi 100 yaşında - Yunus TEMİZ

28 Ekim 2023 Cumartesi

Eğitim bir toplumun geleceğidir. Yaratıcı, eleştirici, becerili yurttaşlar yetiştirmek amaçlanır. Eğitimin oy almak için oldukça politikleşmesi ve dinselleştirilmesi düşündürücüdür. Eğitim milli/karma/laik/kamusal ve bilimsel olmalıdır. Son yirmi yılda eğitim “karma” olmayıp karmakarışık olmuştur. Her şeyden önce ne eğitim, ne de sistem kalmıştır. Anayasa, hukuk, ekonomi de kalmamıştır. Birleşik kaplar gibi birbirini etkilemektedir. 

Eğitim dizgesi yani programı olmayan, ortak değerleri vermesi gereken “Öğrenci Andı”nın kaldırıldığı, öğrenci ile öğretmenlerin uygun olmayan giysi ve birbirine sigara verdiği ortamı yaşıyoruz. Benzeri sorunları üretip önlem almayan yetkililer, kutsal inançları öğretmeyi çare olarak görmektedirler. Demokrasi şehidi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın “Milli Hiyanet Bakanlığı” dediği dönemi de geride bıraktık. Bakanlık sanki işlevsiz, hatta yerini tarikatlar aldı. Köylerde okullar kapatılmakta, şehirlerde ise yeni okul binaları yapılmayınca dersliklere öğrenciler sığmıyor.

Tüm eğitim kurumlarında demokratik değerler yıkılmaktadır. Neoliberal ekonomi ile eğitim postmodernleştirilmektedir. Eğitimin yükselme, sınıf atlama yolu tıkanmış olup kastlaştırılmaktadır. Eğitim sistemimizde olmayan, Amerika’dan alınan ve seçkinlerin öğrenim gördüğü “kolej”lere izin verilmektedir. Eğitimin demokratikleşmesi için eğitim hakkı, olanak eşitliği yok edilmektedir. Bütün yanlış uygulamaların en önemli nedeni, Batı ile Arap ülkelerinin ekonomik desteği ile yapılmasıdır. Bu ülkeler çağdaş bir ülke olmamızı istemeyip ümmetleşmemizi istemektedirler. Eğitimde sömürüleşmeyi gizleyip inanç kullanılmakta, neredeyse Arapça hayranlığı benimsetilmektedir. 

Çözüm Atatürk’ün özgürlükçü eğitim anlayışına sahip çıkmaktır. Yoksa veliler çocuklarını okula göndermeyebilir, öğrenciler de okula gitmeyebilir. Bunun sorumlusu kargaşaya neden olanlardır. Demokrasi örgütlü toplumdur. Birlikte anayasal direnme hakkı kullanılabilir. Ulusal devletin dağılmasını engellemek, her yurtsever Türkün görevidir. 

YUNUS TEMİZ

EĞİTİM YÖN. UZMANI


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları


Günün Köşe Yazıları